Офіційний сайт географічного факультету університету імені Тараса Шевченка

Пошук

Перейти до змісту

Головне меню:


Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища

Структура > Лабораторії > Науково-дослідні

Науково-дослідна лабораторія
"Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу
навколишнього середовища"

Лабораторія є науковим структурним підрозділом географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснована у 1967 році як група прикладних геоморфологічних досліджень (науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент Е.Т. Палієнко), у подальшому, переросла спочатку у палеогеоморфологічну лабораторію (науковий керівник – доктор географічних наук, професор Ю.О.Кошик), а потім в лабораторію дистанційних методів моніторингу довкілля (науковий керівник – доктор географічних наук, професор С.Ю.Бортник).
В 1998 році у складі кафедр геоморфології та палеогеографії, географії України, фізичної географії та геоекології набула статусу міжкафедральної науково-дослідної лабораторії «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища» (завідувач лабораторії – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Ю.А.Сілецький). Головним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних географічних досліджень, упровадження їх результатів у виробництво та навчальний процес, сприяння підвищенню якості підготовки фахівців. Персонал лабораторії забезпечує організацію та проведення наукових конференцій, видання наукових збірників, проведення учбових практик.


Колектив наукового підрозділу Лабораторії по кафедрі землезнавства та геоморфології:

Сілецький Юрій Андрійович – завідувач лабораторії, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник

Народився 14 жовтня 1962 року у м. Станіславові (нині м. Івано-Франківськ). 1979–1981 рр. – помічник майстра глибокого буріння у “Полтавському газопромисловому управлінні”.
1981–1982 рр. – навчання на підготовчому факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1982–1987 рр. – студент географічного факультету КНУ, спеціальність – географ-геоморфолог.
1987–1988 рр. – інженер Відділення географії Інституту геофізики імені Субботіна АН УРСР

1988–1991 рр. – аспірант Інституту географії АН України.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Долинно-річкові геокомплекси: структура, класифікація, проблеми природокористування (на прикладі долини Пд. Буг)» (науковий керівник – член-кор. АН України, д.г.н., проф. О.М. Маринич).
З 1991 р. – працює в НДЧ географічного факультету: у 1991-1992 рр. – науковий співробітник, з 1993 р. – старший науковий співробітник, з 1998 р.- завідувач науково-дослідної лабораторії. У 2003 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Фінанси”. З
2005 р.- доцент кафедри землезнавства та геоморфології.

Автор понад 70 наукових праць, співавтор 5 монографій та 2 навчальних посібників.

Ткаченко Тетяна Іванівна – кандидат географічних наук, науковий співробітник


У
1996 р. закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини з відзнакою. Спеціальність «вчитель біології та географії». З 2001 р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, географічного факультету, кафедри геоморфології та палеогеографії. У 2005 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію «Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою». Науковий керівник – доктор географічних наук, професор В.В. Стецюк. Учасник Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.

Автор понад 40 наукових праць, співавтор 2 монографій та 5 навчальних посібників

Цвелих Євген Миколайович– провідний інженер, що виконує НТР


У 1984 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Працював у геологічних експедиціях.
З 1992 р. – в НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища» .

Наукові інтереси: раціональне природокористування.
Автор більше 15 наукових праць.

Пастернак Наталія Данилівна- інженер ІІ категорії, що виконує НТР

У 1999 р. закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
З 1992 р. - інженер НДЛ "Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища".
Наукові інтереси: морфоструктурний аналіз.
Автор 10 наукових праць.

Будько Олександр Сергійович (17.05.1983), інженер II категорії, що виконує НТР.
Асистент кафедри землезнавства та геоморфології

У 2005 р. закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 році закінчив аспірантуру кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2008 року працює інженером НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища».
Наукові інтереси: геоморфологічна, геологічна будова Полісся та Карпат; дослідження четвертинного морфогенезу, застосування ГІС у геоморфологічних дослідженнях таметодидистанційного зондування Землі.
Автор 11 наукових праць.

Голубцов Олександр Григорович (01.01. 1980) молодший науковий співробітник,
кандидат географічних наук


У 2000 році закінчив географічний факультет Київського національного університету
ім. Т.Г. Шевченка, кафедра фізичної географії та геоекології.
2005-2008 роки – навчання в аспірантурі Інституту географії Національної академії наук України. У 2009 році захистив дисертацію «Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах» (науковий керівник – к.геог.н., ст.н.с. Л.Ю.Сорокіна). З 2008 р. працював в
Інституті географії НАН України на посаді молодшого наукового співробітника, з 2010 року – наукового співробітника відділу ландшафтознавства.
У червні-листопаді 2010 році перебував на стажуванні у Технічному університеті Дрездена, Інститут ландшафтної архітектури (стипендія DAAD).
З лютого 2012 року – в НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища».
Автор понад 20 наукових публікацій.
Наукові інтереси – геоінформаційний аналіз ландшафтів, геохімія ландшафтів, ландшафтне планування.

E-Mail: :golubtcovoleksandr@gmail.com

Тимуляк Любов Миколаївна (7.12.1976) - кандидат географічних наук, молодший науковий співробітник


У 1999
році закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Географія».
У 1999 - 2007 рр. - вчитель географії Печеніжинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим професійно-трудовим навчанням (с.Печеніжин, Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл.)
У 2007 - 2010
рр. - аспірантка Інституту географії НАН України.
У 2010 - 2011
рр. - молодший науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України.
У 2011р. на спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України захистила кандидатську дисертацію «Урбанізовані ландшафти Передкарпаття (на прикладі м.Івано-Франківська)» зі спеціальності 11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів (науковий керівник - к.геогр.н., пров.н.с.
В.С.Давидчук).
З січня 2012р. - молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища».
Наукові інтереси: ландшафтознавчі дослідження урбанізованих територій; дослідження передгірських ландшафтів; ландшафтні передумови проходження паводків; ландшафтознавче обґрунтування протипаводкових заходів.
Автор понад 20 наукових праць.Під-меню:


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню