Офіційний сайт географічного факультету університету імені Тараса Шевченка

Пошук

Перейти до змісту

Головне меню:


Навчання

Структура > Кафедри > Фізичної географії та геоекології

Кафедра готує фахівців за напрямком 040104 - “Географія” спеціальності 8.04010405 «Природнича географія» за двома спеціалізаціями - “міжнародне екологічне співробітництво" та“геоекологія”. На фахівців обох цих спеціалізацій є значний попит з боку державних та інших установ, чия діяльність пов'язана з проектуванням ландшафту та міжнародним екологічним співробітництвом.

Стратегічним завданням кафедри в галузі навчання є випуск зі стін кафедри високоосвіченої людини з широким світоглядом, яка здатна глибоко розуміти взаємодію людини та навколишнього природного середовища й творчо проводити в життя геоекологічні принципи сталого розвитку.

Система навчання організована вздовж трьох основних "векторів": 1- теоретична геоекологічна підготовка, 2- методична підготовка; 3- регіональна геоекологічна підготовка.

Теоретична геоекологічна підготовка
складається з трьох блоків: фундаментальних геоекологічних знань, спеціалізованих геоекологічних знань, знань геоекологічних проблем сталого розвитку. Фундаментальні геоекологічні знання забезпечуються такими курсами, як “Ландшафтна екологія”, “Геофізика ландшафту”, “Геохімія ландшафту”, “Історичне ландшафтознавство” та інші. Студенти знайомляться з основними теоретичними положеннями, концепціями, загальними підходами сучасної геоекології, на основі яких вирішуються її конкретні проблеми. Ці знання далі поглиблюються вивченням блоку дисциплін, що стосуються спеціалізованих геоекологічних досліджень, тобто тих, що орієнтовані на вирішення конкретних наукових і прикладних задач. Цьому блоку відповідають такі курси як “Основи урбоекології”, “Екологія людини”, “Основи созології”, “Естетика ландшафту”, "Стійкі органічні забрудники в довкіллі" та ін. Особливість сучасного підходу до вирішення геоекологічних проблем, у тому числі шляхом міжнародного співробітництва, полягає у тому, що ці проблеми мають комплексний характер й, відповідно, мають вирішуватися на основі комплексного підходу. Отож, важливим є блок навчальних дисциплін, які стосуються комплексних геоекологічних проблем, розробка яких потребує інтеграції спеціалізованих досліджень в єдиний комплекс. До таких проблем і відповідним їм курсам відносяться: біологічне та ландшафтне різноманіття, геоекологічна експертиза та аудит, геоекологічне обґрунтування проектів природокористування, геоекологічні проблеми сталого розвитку, геоекологічні ризики та ін.

Методична геоекологічна підготовка
Оскільки вирішення геоекологічних проблем неможливе без глибоко засвоєння комплексу методів сучасної фізичної географії та геоекології, то методичній підготовці студента приділяється особлива увага. До цього блоку дисциплін відносяться такі лекційні курси, практичні заняття та практикуми як “Методи геоекологічних досліджень”, “Математичне моделювання в геоекології", "Геоінформаційні системи і технології", “Методи соціологічних досліджень в геоекології", “Геоінформаційні мережі” та інші. Важливою складовою методичної підготовки студента є навчальні та навчально-виробничі практики.

Можливості якісного засвоєння сучасних методів геоекологічних досліджень сприяє також і те, що кафедра в своєму складі має навчально-наукову лабораторію екології ландшафту. Вона обладнана найсучаснішими приладами провідних зарубіжних фірм, що дозволяє студентам не лише засвоїти сучасні методи аналітичних досліджень геоекології, а й широко використовувати можливості лабораторії для написання дипломних і магістерських робіт.

Регіональні підготовка. Важлива риса геоекологічних знань є полягає в тому, що їх реальне застосування відбувається на рівні конкретного регіону з усією складністю його проблем. Регіональна підготовка студентів здійснюється у процесі викладання таких курсів, як "Історія і географія ландшафтів України", "Геоекологія України", "Геоекологічні проблеми сталого розвитку" та ін. Аудиторні заняття доповнюють практики до різних регіонів України, а також за кордон (найчастіше - в Польщу та Угорщину).

Загальні принципи побудови програми підготовки студента-геоеколога ґрунтуються у поєднанні вказаних векторів навчання в єдиний комплекс. При цьому в навчальній програмі зі спеціалізації «Міжнародне екологічне співробітництво» поєднуються фундаментальна природнича підготовка та підготовка з галузей міжнародних відносин, а у програмі зі спеціалізації "Геоекологія" - фундаментальна природнича підготовка та поглиблена підготовка з природничо-наукових та гуманітарних проблем ландшафту.

При кафедрі здійснюється навчання
в денній та заочній аспірантурі (в середньому щорічно до аспірантури приймається 3 чоловік). До аспірантури приймаються пошукувачі наукового ступеня кандидата географічних наук. Дисертації готуються за спеціальністю 11.00.01 - фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту.

Навчальні та навчально-виробничі практики студенти проходять на базах у Канівському природному заповіднику, в Плютах, Карпатах. Кафедрою організуються зимові та літні оглядові навчальні практики за кордон.Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню