Освітньо-наукова програма "ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ТА ГЕОГЛОБАЛІСТИКА / GEOGLOBALISTICS AND REGIONAL STUDIES" редакція 2020 (Проект); (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська/англійська) (другого рівня вищої освіти 2020 (надалі ОНП ГКГГ/GGRS)

 

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП  «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Evolution_of_Geographic_Thought *.pdf
- Geoglobalistics  *.pdf
- Geospatial Governance  *.pdf
- Imaginary Geography and Place Branding  *.pdf