Увага!!! День відкритих дверей!

         
                                                               Звіт декана за 2019 р.
Фото декана географічного факультету

 
"Вибір професії значною мірою визначає весь подальший шлях людини, тому до цього важливого кроку треба підходити дуже виважено. Правильно обрана професія перетворює вибір у долю".

    Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка є провідним в Україні навчально-методичним і науковим центром. У Київському університеті розвитку географії приділялася велика увага з часу його заснування. Нині на географічному факультеті функціонує 8 кафедр, які готують фахівців з окремих спеціальностей і спеціалізацій. Студенти навчаються на кафедрах: економічної та соціальної географіїкраїнознавства та туризму, географії України, фізичної географії та геоекології, землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології, геодезії та картографії. 

Підготовка фахівців здійснюється за новими навчальними планами: бакалаврів і магістрів – за класичними та новітніми напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями:


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

 014.07 Середня освіта (географія):

  • Географія (Д)

 103 Науки про Землю:

 https://drive.google.com/file/d/1xB1aXU7rtOXHw1JYKVUwoUJTAADmIsD8/view?usp=sharing
106 Географія

 193 Геодезія та землеустрій:

 242 Туризм:

  • Туризм (Д/З)
  • Туризм (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (Д)
  • Туризм (мова навчання російська) (Д)

 * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

Вибір студентами бажаного фаху відбувається з першого курсу. Основою для глибокої фахової підготовки всіх студентів є фундаментальні науки: фізична, економічна та соціальна географія, геологія, геоморфологія, метеорологія, кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, біогеографія, фізична географія материків і океанів, економічна і соціальна географія зарубіжних країн, ландшафтна екологія, топографія, картографія, геодезія, аерокосмічні методи досліджень, геоінформатика та ін. Географи вивчають суспільно-економічні дисципліни, математику, фізику, хімію, інформатику, психологію, педагогіку, логіку. Всі студенти оволодівають сучасними комп»ютерними програмами. 

Глибоко пізнавати материки й океани країни неможливо без знання іноземних мов, вивченню яких на географічному факультеті приділяється велика увага. 

Юні географи пізнають природу і господарство під час навчальних і виробничих практик. Вони проводяться на спеціальних базах у мальовничих районах України - Канівському природному заповіднику, в долині р. Рось (Богуслав), Українських Карпатах (верхів'я стрімкої р. Чорна Тиса). При цьому доводиться долати значні відстані пішки, підніматися на круті схили і вершини. Географ повинен бути добрим спортсменом. Без цього першокурсникам важко пройти геологічну, гідрометричну, метеорологічну, ґрунтознавчу, ботанічну, топографічну та спеціальну навчальні практики. 

Географічний факультет підтримує постійні зв'язки із зарубіжними університетами: Ягеллонським (Польща), Дебреценським (Угорщина), Мюнхенським (Німеччина), географічними факультетами США, Великої Британії, Білорусі, Словаччини та ін. 

Різні шляхи студентів геофаку, від південних широт до північних морів... Ці слова "Гімну географів" характеризують "ареали" наших випускників: вони досліджують Україну, працюють в експедиціях в Арктиці, Світовому океані, з 1996 р. на станції "Вернадський" у Антарктиді. Вони працюють в освітянських закладах, у проектно-розшукових та науково-дослідних, природно-охоронних установах, метеорологічних і гідрологічних експедиціях і станціях, гідрометеобюро і обсерваторіях, картографічній службі України, картографічних фабриках, в економічних установах, органах державного та регіонального управління, туристичних організаціях і фірмах, комерційних установах.

З повагою, декан географічного факультету, Ярослав Олійник