Кафедра економічної та соціальної географії

Наукова робота кафедри

Головна  Викладачі  Навчання  Історія   Можливість працевлаштування  Випускники 


Наукова робота викладачів кафедри економічної та соціальної географії охоплює широке коло питань та має високе визнання, як в Україні, так і за її межами. Значні досягнення викладачі мають, як при дослідженні традиційних для економіко-географів тематик, так і нових, пошукових. До основних напрямів досліджень, що нині розвиваються на кафедрі, належать:

  • просторово-часовий аналіз наукового потенціалу сучасної суспільної географії;
  • дослідження суспільно-просторової нерівності та поляризації регіонального розвитку, розробка напрямів оптимізації просторової організації суспільства;
  • аналіз системи міського розселення населення та шляхів її оптимізації, зокрема структури та функцій міст, їх трансформацій; вивчення особливостей соціально-економічного розвитку сільської місцевості;
  • аналіз соціально-демографічних процесів та явищ, зокрема зайнятості, рівня життя, захворюваності населення, гендерних співвідношень, тенденцій їх розвитку та територіальних особливостей;
  • вивчення особливостей природокористування, основних етапів його трансформації та регіональних особливостей; стан окремих видів природних ресурсів та розробка напрямів оптимізації управління ресурсами;
  • аналіз територіальної ідентичності населення України, її ієрархічних рівнів та їх взаємоузгодженості; вивчення перцепційних стереотипів регіонів України;
  • дослідження стану природно-техногенної безпеки регіонів України: оцінка рівня загроз та їх сприйняття.
До складу кафедри входить науковий підрозділ – науково-дослідна лабораторія «Регіональних проблем економіки і політики», що виконує держбюджетні фундаментальні та прикладні дослідження і розробки, госпдоговірні теми. Зокрема, у 2013 р. лабораторія виграла грант Вишеградського фонду на проведення міжнародної наукової конференції «Просторові трансформації в Центральній Європі у ХХI ст.», що зібрала багатьох відомих науковців з країн Центральної та Східної Європи. Нині лабораторія працює над виконанням теми «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі».

На кафедрі створений та активно діє студентсько-аспірантський науковий семінар, що дозволяє залучати найбільш активну творчу молодь до наукових досліджень, обговорювати нові актуальні напрями досліджень. Керівник семінару – доц. А.Л. Мельничук.

Окрім цього, важливим напрямом наукової роботи з молоддю в останні роки стало проведення виїзних шкіл-семінарів, що вже відбулися у Полтаві, Кіровограді, Луцьку, Сімферополі та Вінниці.

Співробітники кафедри активно розвивають міжнародні наукові зв’язки, є учасниками багатьох міжнародних проектів. Так, зокрема, завідувач кафедри проф. Я.Б. Олійник - член науково-методичної ради країн СНД з питань географічної освіти, а також є науковим керівником українсько-канадського проекту «Закладення основи інфраструктури просторових даних забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання». Професор кафедри К.В. Мезенцев – учасник міжнародної дослідницької асоціації з дослідження реконфігурації урбанізованих територій на пострадянському просторі (Інститут регіональної географії імені Лейбніца, Німеччина).

 

На кафедрі готують дисертаційні дослідження аспіранти

Під керівництвом професора Ярослава Олійника:
Ободовська Валентина «Суспільно-географічні дослідження зовнішньо­економічних зв’язків України і Польщі»
Номер Олександра «Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області»
Запотоцька Вікторія «Суспільно-географічні аспекти формування ринку житла в Україні»
Степанець Інна «Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні»
Вовк Ірина «Суспільно-географічне дослідження розвитку народних промислів Сумської області»

Під керівництвом професора Костянтина Мезенцева:
Стеблецька Юлія «Суспільно-географічні аспекти планування просторового розвитку м. Києва»
Бєліков Владислав «Соціально-демографічні трансформації периферійних територій України (суспільно-географічне дослідження на прикладі північних районів Луганської області)»
Неліпа Ксенія «Трансформація системи розселення Запорізької області (суспільно-географічне дослідження)»

Під керівництвом професора Степана Іщука:
Кича Артем «Промисловий комплекс Рівненської області»
Гнатишина Людмила «Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля»

 Під керівництвом професора Анатолія Степаненка:
Костевська Ірина «Територіальна організація географічної освіти України»
Остапенко Павло «Суспільно-географічні аспекти планування території Полтавської області»

 Під керівництвом професора Олександра Гладкого:
Тарнавська Зоя «Суспільно-географічне дослідження використання земель не сільськогосподарського призначення Житомирської області»
Лимарь Тетяна «Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації»
Сімонова Анна «Територіальна організація банківської системи міста Києва»
Перегуда Юлія «Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу на прикладі Столичного макрорайону України»
Трохименко Ірина «Територіальна організація туристсько-рекреаційного комплексу Кіровоградської області»

 Під керівництвом професора Сергія Запотоцького:
Шелемеха Діана «Суспільно-географічне дослідження ринку комерційної нерухомості міста Києва»
Кича Катерина «Просторові трансформації виробничого комплексу міста Києва»
Левицька Ольга «Суспільно-географічні аспекти трансформації планувальної структури міста Івано-Франківськ»
Неліп Антон «Суспільно-географічні засади дослідження розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Козелецького району Чернігівської області»

Під керівництвом доцента Наталії Мезенцевої:
Кондрась Наталія «Суспільно-географічне дослідження працересурсного потенціалу Рівненської області»
Пальчук Марія «Публічні простори Києва: суспільно-географічне дослідження»

 Під керівництвом доцента Віктора Дорошенка:
Дмитрієва Катерина «Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації»
Колотуха Ігор «Громадський транспорт міста Києва: суспільно-географічне дослідження»

 Під керівництвом доцента Юлії Хвесик:
Растворова Марія «Суспільно-географічне дослідження управління розвитком Запоріжжя»
Окольнича Ірина «Еколого-географічна система Київської області та основні напрямки вдосконалення її територіальної організації»

Теми виконаних на кафедрі та захищених дисертаційних робіт:

2015
кандидатські

Гнатюк Олексій «Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Жураєва Каріна «Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)
Маншиліна Тетяна «Суспільно-географічне дослідження розвиту міст-супутників та приміської зони Києва» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)

2014
кандидатські

Батиченко Світлана «Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України» (науковий керівник – доцент Наталія Мезенцева)
Голуб Геннадій «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

2013
докторські

Афанасьєв Олег «Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)» (наукові консультанти – професори Ярослав Олійник, Віктор Шевченко)
Запотоцький Сергій «Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

кандидатські

Крашеніннікова Анастасія «Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Мостова Ірина «Кіровоградський регіональний ринко праці та його вплив на розселення і міграції населення» (науковий керівник – доцент Наталія Мезенцева)
Осіпчук Ірина «Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області» (науковий керівник – доцент Віктор Дорошенко)

 2012
кандидатські

Гаєвська Надія «Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області» (науковий керівник – професор Степан Іщук)
Кривець Ольга
«Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України» (науковий керівник – доцент Наталія Мезенцева)
Сайчук Віктор «Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Федюк Олексій «Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

 2011
кандидатські

Глибовець Вікторія «Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Когатько Юрій «Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Петрук Євген «Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Соколова Олена «Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)

 2010
докторські

Барановський Микола «Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)
Гладкий Олександр «Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика» (науковий консультант – професор Степан Іщук)

кандидатські

Запорожець Лілія «Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Ковтун Анна «Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Луць Владислав «Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області)» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)
Мархонос Світлана «Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Мельник Ксенія «Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Мельник Людмила «Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Мороз Ірина «Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України» (науковий керівник – доцент Наталія Мезенцева)
Січкаренко Кирило «Територіальна організація вищої освіти України (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 2009
кандидатські

Безпала Ольга «Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району» (науковий керівник – доцент Валерій Пересєкін)
Зеленчук Вікторія «Територіальна організація регіонального промислового комплексу» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Сологуб Юрій «Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – доцент Валерій Пересєкін)

 2008
кандидатські

Коковський Любомир «Географічний вимір економічної безпеки України» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)
Трусій Оксана «Територіальна організація наукового потенціалу України» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Шевчук Сергій «Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у ХХ столітті» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 2007
кандидатські

Діденко Катерина «Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні» (науковий керівник – доцент Віктор Дорошенко)
Запотоцька Ірина «Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки її вдосконалення» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Клочко Роман «Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Чернова Ганна «Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

 2006
докторські

Мезенцев Костянтин «Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика» (науковий консультант – професор Ярослав
Олійник)
Нємець Костянтин «Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

кандидатські

Корнілова Наталія
«Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Рибачик Наталія «Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Штельмах Ольга «Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України» (науковий керівник – доцент Наталія Мезенцева)

 2005
кандидатські

Мартусенко Ірина «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області» (науковий керівник – професор Степан Іщук)
Філоненко Ірина «Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження)» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

 2004
докторські

Джаман Василь «Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)» (науковий консультант – професор Степан Іщук)
Нємець Людмила «Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

кандидатська

Мельничук Анатолій «Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)

2003
кандидатські

Матвієнко Наталія «Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Пасько Володимир «Проблеми використання земельного фонду Чернігівської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

2002
кандидатські

Гладкий Олександр «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації» (науковий керівник – професор Степан Іщук)
Запотоцький Сергій «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Коропатник Тетяна «Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

2000
кандидатська

Матвієнко Володимир «Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 1998
докторська

Дудник Іван «Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико-методологічний підхід» (науковий консультант – професор Микола Пістун)

кандидатські

Кушнір Людмила «Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області» (науковий керівник – професор Дмитро Стеченко)
Шишацький Віктор «Територіальна організація виробництва Столичного макрорайону» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

1997
кандидатська

Мезенцев Костянтин «Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

1996
докторська

Іщук Степан «Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація»

1995
кандидатська

Панасенко Тамара «Особливості розвитку низової демографічної системи (на прикладі Тульчинського району Вінницької області)» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

1993
докторська

Масляк Петро «Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної взаємодії»

кандидатські

Аль-Хамарнех Ала Шафік «Територіальна організація зони впливу великого міста (на прикладі Київського столичного регіону)» (наукові керівники – доценти Микола Міжега, Валерій Пересєкін)
Провотар Наталія «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату» (науковий керівник – професор Микола Пістун)

1991
кандидатські

Запорожан Лариса «Територіальна організація комплексу побутового обслуговування населення Тернопільської області УРСР» (науковий керівник – професор Віктор Юрківський)
Дебс Махмуд «Территориально-промышленный комплекс Южного экономического района (экономико-географический анализ)» (науковий керівник – доцент Степан Іщук)
Діаб Алі Мухаммед «Функционально-территориальная структура агропромышленного комплекса Киевской области» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Лабабіді Ранда «Розселення сільського населення Південного економіко-географічного району» (науковий керівник – доцент Микола Міжега)

 1990
кандидатські

Гуцал Віктор «Функціонально-територіальна структура Київського приміського аграрно-територіального комплексу» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Смаль Валентина «Система розселення Чернігівської області» (науковий керівник – доцент Микола Міжега)

1989
кандидатська

Корчун Валентина «Територіальна організація продовольчого комплексу Волинської області» (науковий керівник – доцент Дмитро Стеченко)

1986
кандидатська

Дудник Іван «Економіко-географічні дослідження для цілей комплексного планування сільського адміністративного району (на прикладі Великобагачанського району Полтавської області)» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

1985
кандидатські

Гаврилюк Людмила «Птахівничо-територіальний комплекс київської області УРСР» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Ігнатенко Олександр «Територіально-рекреаційний комплекс Чернівецької області УРСР» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Кузьмінська Олена «Територіальна організація промисловості і населення в зоні міської агломерації (на прикладі Київської агломерації)» (науковий керівник – академік Максим Паламарчук)
Любіцева Ольга «Територіальна організація галузевого комплексу сфери обслуговування (на прикладі автотехобслуговування в українській РСР)» (науковий керівник – доцент Степан Іщук)
Та Дінь Чінь «Географо-математичне моделювання аграрно-промислових комплексів провінції (на прикладі провінції Ха нам нінь СРВ)» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)
Дінь Ван Тхань «Територіальна організація міжгалузевих комплексів провінції Дак-Лак Соціалістичної Республіки В’єтнам» (наукові керівники – професор Федір Заставний, доцент Дмитро Стеченко)

1984
кандидатські

Луцишин Петро «Територіальна організація легкої промисловості та шляхи її удосконалення» (науковий керівник – доцент Степан Іщук)
Пересєкін Валерій «Особливості формування інтегральних районів великого міста (на прикладі Києва)» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Чемісов Борис «Проблеми дослідження територіальної організації промисловості адміністративної області (на прикладі Чернігівської області УРСР)» (науковий керівник – доцент Євген Шипович)

1978
кандидатська

Паламарчук Олександр «Структура виробничо-територіальних систем (логіко-математична розробка економіко-географічної теорії)» (науковий керівник – професор Микола Пістун)

1975
докторська

Пістун Микола «Аграрно-територіальна комплекси (теорія і досвід економіко-географічних досліджень)» (науковий керівник – професор Максим Паламарчук)

1973
кандидатські

Корж Олександр «Досвід аналізу систем сільського розселення урбанізованих регіонів (на прикладі Ворошиловградської області)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Пушкар Михайло «М’ясна промисловість південно-Західного економічного району СРСР (питання територіальної організації)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1971
кандидатські

Загородній Володимир «Сільське розселення Чернігівської області Української РСР (проблеми та шляхи вирішення)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Ковтонюк Михайло «Географія населення і проблеми розселення Рівненської області» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1970
кандидатська

Курилюк Микола «Географія виробництва технічних культур в областях Поділля та Північної Буковини» (науковий керівник – професор Максим Паламарчук)

1969
кандидатські

Авдальян Михайло «Промислові вузли Херсонського територіально-виробничого комплексу» (науковий керівник – к.е.н. Г. Градов)
Григорович Михайло «Містоутворююча база міських поселень Житомирської області та їх класифікація (економіко-географічне дослідження)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Коваленко Григорій «Система міських поселень Київської області та їх роль в територіальному поділі праці (економіко-географічне дослідження)»(науковий керівник – професор Василь Поданчук)
Степаненко Анатолій «Розміщення і спеціалізація тваринництва і територіальна організація переробки його продукції (на прикладі Черкаської області УРСР)» (науковий керівник – к.е.н. Леонід Корецький)

1967
кандидатська

Мохначук Степан «Географія населення та населені пункти Волинської області УРСР» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1966
кандидатські

Крачило Микола «Географія населення та населених пунктів Хмельницької області» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Курамбаєв Махкам «Західний Туркменістан (економіко-географічна характеристика)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1965
кандидатські

Гнатюк Лідія «Дослідження економіко-географічних умов розвитку Одеси і ролі міста в територіальному поділі праці» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Ітібаєв Йолла «Географія сільського господарства Північного Туркменістану» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1964
кандидатські

Жупанський Ярослав «Географія промисловості Івано-Франківської області УРСР» (науковий керівник – професор Б.Вишневський)
Шипович Євген «Економіко-географічна характеристика міста Запоріжжя» (науковий керівник – доцент Василь Поданчук)

1963
кандидатські

Ігнатенко Микола «Географія хімічної промисловості Карпатських областей УРСР (Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька)» (науковий керівник – доцент Василь Поданчук)
Макаренко Гурій «Міста Черкаської області (економіко-географічна характеристика)» (науковий керівник – доцент Е.Кнобельсдорф)
Пітюренко Юхим «Розвиток і розміщення міських поселень Донецької області» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1962
кандидатська

Пістун Микола «Географія виробництва технічних культур Волинської та Рівненської областей» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1961
кандидатська

Попов К. «Економіко-географічна характеристика Херсонської області»

1953
кандидатські

Мачихін Федір «Економіко-географічна характеристика Кам’янець-Подільської області»
Хилюк М. «Географія сільського господарства Кіровоградської області Української РСР»

1951
кандидатська

Кривченко Георгій «Географія сільського господарства Центрального Полісся і його основні проблеми»

1950
кандидатська

Симоненко В. «Чернігівська область (економіко-географічна характеристика)»

1948
кандидатська

Русаков Максим «Дрогобицька область УРСР (досвід географічної характеристики)»

1947
кандидатська

Рибачок Іван «Економіко-географічний нарис Житомирської області»