Кафедра економічної та соціальної географії

Навчання
 

Головна  Викладачі  Історія  Наукові відомості  Можливість працевлаштування  Випускники 


Навчальний план бакалаврської освітньої програми «Економічна географія» 2017

Навчальний план магістерської освітньої програми «Урбаністика та міське планування» 2018

Навчальний план магістерської освітньої програми «Економічна та соціальна географія» 2017

Основні фахові дисципліни, що викладаються на кафедрі:
ОКР «Бакалавр»:
  Основи суспільної географії (професор Ярослав Олійник), Основи географічного моделювання (професор Костянтин Мезенцев), Географія промислових комплексів (професор Степан Іщук), Географія праці, Географія АПК (доцент Наталія Мезенцева), Географія сфери послуг, Географія торгівлі, Географія транспорту (доцент Віктор Дорошенко), Географія освіти та науки (доцент Оксана Трусій), Суспільно-географічна районологія, Економіка регіонів України (доцент Олена Кононенко), Геоурбаністика, Географія міст (Олена Дронова), Регіональна економічна і соціальна географія (доценти Володимир Матвієнко, Володимир Пасько), Основи управління розвитком регіону (доцент Юлія Хвесик), Основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки (доцент Володимир Пасько), Бізнес-планування (професор Сергій Запотоцький), Основи районного планування, Історична географія (доцент Анатолій Мельничук) та ін.
ОКР «Магістр»: Теорія та методологія суспільної географії (професори Ярослав Олійник, Степан Іщук), Суспільно-географічне прогнозування, Human geography (професор Костянтин Мезенцев), Теорії РПС і регіональної економіки, Основи геополітики України (професор Анатолій Степаненко), Територіальна організація суспільства, Регіональна логістика (професор Сергій Запотоцький), Сучасні проблеми регіональної економіки (доцент Анатолій Мельничук), Теорії регіонального розвитку (доцент Наталія Мезенцева), Менеджмент регіонального розвитку (професор Олександр Гладкий), Основи територіального управління і стратегічного планування (доцент Олена Кононенко), Територіальне планування (доцент Володимир Пасько) та ін.

 Перед студентами кафедри з лекціями регулярно виступають провідні вчені зарубіжних університетів.

Лекція провідного фахівця з урбаністичної географії доктора Майкла Джентіле з Університету Гельсінкі

Різноманітними та цікавими є навчальні практики:
ОКР «Бакалавр»: в кінці першого курсу студенти проходять топографо-геодезичну (в околицях Києва) та комплексну географічну практику (на базі Канівського природного заповідника), після другого курсу – загальногеографічну навчальну практику у Карпатах, після третього курсу – виробничу практику (на базі Інституту географії та Інституту економіки природокористування НАН України, а також інших науково-дослідних, проектно-конструкторських та виробничих установ).
Магістранти проходять виробничу та асистентську практики.
    
Практики студентів кафедри різних часів

Для отримання диплома бакалавра студенти складають комплексний іспит з географії та додатковий іспит за спеціалізацією. Для отримання диплома магістра студенти складають випускний іспит та захищають магістерські кваліфікаційні роботи.

Захисти магістерських робіт студентами кафедри економічної та соціальної географії

Студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх програмах. Зокрема, влітку 2015 року в рамках програми Німецької служби з академічних обмінів (DAAD)  «Підтримка демократії в Україні» молоді дослідники кафедри взяли участь у реалізації проекту «Громадянське суспільство та міське планування у співпраці – німецько-українська рефлексія». Головною ідеєю проекту була організація спільних досліджень українських та німецьких студентів і аспірантів, які взяли участь у лекціях, спільних дискусіях та виконанні проектних завдань з питань залучення громадськості в управління міським розвитком у містах Лейпциг, Берлін, Київ та Львів.