Кафедра гідрології та гідроекології

Завідувач кафедри професор Валентин Кирилович Хільчевський

гідролог, гідрохімік, гідроеколог,доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: 521-32-29

 

Загальна інформація, історія розвитку

Завідувачі кафедри гідрології та гідроекології

Де і коли з’явилася наука гідрологія? Хто був першим гідрологом? Із самих своїх перших кроків людина розуміла, що вода – необхідна умова існування. І вже в давніх цивілізаціях Єгипту, Греції, Риму, Індії люди навчилися споруджувати системи водопостачання, греблі, водосховища, регулювати русла річок, прокладати зрошувальні і осушувальні канали. Залишки цих споруд свідчать про те, що людство дуже давно мало певні, хай не зовсім наукові, уявлення і знання про воду, яка несе добро, але інколи і шкоду, затоплюючи значні території, руйнуючи житло.

У літописах часів Київської Русі 10-12 ст. вміщено описи Дніпра та інших рік. Регулярні спостереження за рівнем води на Дніпрі біля Києва розпочалися 1804 р., на Десні – 1839 р., на Прип’яті – 1843 р.

Також з давніх часів людину турбувало питання якості води, яку вона споживає. Давньогрецький лікар Гіппократ рекомендував з метою запобігань захворювань вживати кип'ячену воду. Неякісна вода бувала джерелом хвороб людини у містах Середньовіччя. І коли в 1907 р. в Києві виник спалах холери, то місто відмовилося від використання дніпровської води для водопостачання, а перейшло на якісну підземну артезіанську воду.

В Європі водні стосунки регулюються Водною рамковою директивою ЄС. Україна також дотримується цієї директиви у своїх стосунках з сусідніми країнами (Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею), кордони з якими проходять по річках Дунаю, Тисі та Західному Бугу.

Попередження катастрофічних паводків у Закарпатті, збереження якості річкової води країнами-сусідами, які розташовані вище за течією – є найважливішими питаннями у проектах з транскордонного співробітництва спеціалістів водного господарства, гідрологів, гідрохіміків, гідроекологів, у яких беруть участь і вчені кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

А як себе почувають водосховища дніпровського каскаду, чому гинуть малі річки в нашій країні, які міста найбільше забруднюють водні артерії, яку воду ми п’ємо сьогодні і якою вона буде завтра? Надзвичайно багато гострих питань з охорони вод постає сьогодні перед громадянами України і на значну їх кількість можуть дати відповідь спеціалісти-гідрологи.

У класичних університетах України кафедра гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є єдиною кафедрою даного профілю, яка не дивлячись на деяку трансформацію (1975 р., 2002 р.), зберегла зв'язок з початковою ідеєю, закладеною при її створенні в 1949 р. (кафедра гідрології суші) і разом зі спеціалізованими кафедрами гідрологічного та гідроекологічного профілю Одеського державного екологічного університету та інших вузів органічно поєднує підготовку фахівців за напрямом "гідрометеорологія" спеціальності "гідрологія та гідрохімія" з активним проведенням наукових досліджень теоретичного і прикладного характеру.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ГІДРОЛОГІЇ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЇ

 • 1949 р. - створення кафедри гідрології суші на географічному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка;
 • 1949 р. - завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Назаров Віктор Олександрович;
 • 1952 р. - перший випуск кафедрою гідрологів;
 • 1962 р. - завідувач кафедри доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР Пишкін Борис Андрійович;
 • 1968 р. - завідувач кафедри кандидат географічних наук, в.о. професора Пустовойт Степан Пилипович;
 • 1971 р. - єдиний випуск кафедри гідрологів, підготовлених на вечірньому відділенні;
 • 1971 р. - створення на кафедрі проблемної науково-дослідної лабораторії гідрохімії (науковий керівник лабораторії доцент В. І. Пелешенко);
 • 1975 р. - перший випуск гідрологів зі спеціалізацією "гідрохімія";
 • 1976 р. - завідувач кафедри доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Пелешенко Василь Іларіонович;
 • 1976 р. - зміна назви кафедри - кафедра гідрології і гідрохімії (прийнято постановою вченої ради університету);
 • 1981 р. - організація кафедрального навчально-наукового Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару на р. Рось (басейн Дніпра, м.Богуслав, Київська область), який в 90-ті роки стає загальнофакультетською базою практики;
 • 1992 р. - зміна назви лабораторії - проблемна науково-дослідна лабораторія гідроекології та гідрохімії;
 • 1993 р. - завідувач кафедри доктор географічних наук, професор Горєв Леонід Миколайович;
 • 1993 р. - створення за ініціативою кафедри спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 11.00.07 - "гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія";11.00.09 - "метеорологія, кліматологія, агрометеорологія";
 • Голови спеціалізованої вченої ради: 1993 - 2003 рр.. - проф. В.І. Пелешенко; з 2003 р. - проф. Хільчевський Валентин Кирилович;
 • 1998 р. - введення єдиного навчального плану триступеневої підготовки випускників за напрямом "гідрометеорологія" спеціальності "гідрологія та гідрохімія": бакалавр, спеціаліст, магістр;
 • 2000 р. - завідувач кафедри доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  Хільчевський Валентин Кирилович;
 • 2000 р. - перший випуск кафедрою магістрів;
 • 2000 р. - на базі кафедри засновано періодичний науковий збірник "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія", який включено до переліку фахових видань з географічних наук ВАК України (головний редактор - професор В. К. Хільчевський);
 • 2001 р. - проведення за ініціативою кафедри Першої Всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія";
 • 2002 р. - зміна назви кафедри - кафедра гідрології та гідроекології (прийнято постановою вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 13 травня 2002 р., наказ ректора № 353-32 від 15.05.2002 р.);
 • 2002 р. - введення окремих навчальних планів з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
 • 2002 р. - науковим керівником науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії призначений професор В.К. Хільчевський;
 • 2008 р. - введення нового навчального плану підготовки бакалаврів відповідно до стандарту освіти;
 • 2008 р. - науково-дослідна лабораторія гідроекології та гідрохімії стає н.-д. сектором гідроекології та гідрохімії;
 • 2009 р. - введення нового навчального плану підготовки магістрів у зв'язку з переходом на шестирічний термін навчання.
 • 2015 р. – переформатування переліку спеціальностей в Україні. Гідрологія увійшла як освітня програма (спеціалізація)у спеціальність - 103 «Науки про Землю».

  ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ: В.К. Хільчевський – завідувач кафедри, доктор геогр. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Ободовський О.Г. - доктор геогр. наук, професор; Гребінь В.В. - доктор геогр. наук, професор; Лук’янець О.І. – канд. геогр. наук, доцент;  Курило С.М. – канд. геогр. наук, доцент; Лісогор С.М. - канд. геогр. наук, доцент;  Коноваленко О.С. - канд. геогр. наук, асистент; Чорноморець Ю.О. - канд. геогр. наук, асистент.

У різний час у штаті кафедри працювали викладачами: канд. геогр. наук, доцент Ю.С. Тавров (2010-2011 рр.); канд. геогр. наук, доцент М.Г. Галущенко (1976-2002 рр.); канд. геогр. наук, доцент С.С. Левківський (1964-1999 рр.); канд. геогр. наук, доцент Л.Г. Будкіна (1962-1995 рр.); канд. геогр. наук, доцент Л.М. Козинцева (1953-1992 рр.); канд. тех. наук, доцент Є.С. Цайтц (1978-1989 рр.); канд. геогр. наук, доцент А.Б. Кордюм (1980-1982 рр.); канд. тех. наук, доцент В.Л. Максимчук (1974-1975 рр.); асистенти А.А. Косовець (1976-1977 рр.), В.І. Кулинич (1974-1975 рр..), Г. В. Безугла (1952-1957 рр.).

У різні роки за сумісництвом на кафедрі викладали відомі вчені: д-р тех. наук В.І. Мокляк; д-р геогр. наук Л. Г. Онуфрієнко; д-р хім. наук, професор Б. Й. Набиванець; д-р біол. наук Л.М. Зімболевська; член-кореспондент НАН України В. І. Лялько; д-р економ. наук, професор, академік НААН України М. А. Хвесик.