Кафедра гідрології та гідроекології

Завідувач кафедри   Гребінь Василь Васильович

гідролог, гідроеколог, доктор географічних наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: 521-32-29

 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

 Загальна інформація
 

 У 2019 році кафедрі гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка виповнилося 70 років. За час існування вона дала путівку в життя понад тисячі випускників, багато з яких стали відомими і визнаними фахівцями, що працюють не лише в Україні, але й за кордоном.

Наші випускники працюють в установах системи  Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в апараті Державного агентства водних ресурсів України та його структурних підрозділах (басейнових управліннях водних ресурсів та ін.), в установах Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства інфраструктури України (ДП «Держгідрографія»), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у закладах освіти, науково-дослідних, проектно-пошукових, природоохоронних установах (фахівці з управління водними ресурсами, гідрологи, гідроекологи, тощо).

 Вони займаються:

 • розробкою заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
 • розробкою та встановленням режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердження правил їх експлуатації;
 • регуляторною діяльністю, а саме розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подають їх Міністрові енергетики та захисту довкілля України;
 • дозвільною діяльністю, а саме видача, анулювання, здійснення переоформлення дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах та територіальному морі) і видача їх дублікатів; видача та анулювання дозволів на спеціальне водокористування;
 • ведення обліку водокористування з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність;
 • ведення обліку за оренду водних об’єктів;
 • погоджують договори оренди та паспорти водних об’єктів;
 • проводять аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовують розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель, а також розробляють заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
 • проводять моніторинг якості вод водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;
 • погоджують межі зон санітарної охорони водних об’єктів;
 • погоджують договори оренди та паспорти водних об’єктів;
 • розробляють схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів, формують довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, беруть участь у вирішенні питань, пов’язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод
 • здійснюють міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів прикордонних вод.

Станом на 01 вересня 2019 року на кафедрі працює 6 викладачів. В складі викладачів: 3 доктори географічних наук, що мають вчене звання професора; 3 кандидати географічних наук, з яких 2 мають вчене звання доцента.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

за освітнім ступенем бакалавра:
- освітньо-професійна програма «Управління та екологія водних ресурсів»;
https://drive.google.com/file/d/1xB1aXU7rtOXHw1JYKVUwoUJTAADmIsD8/view?usp=sharing

за освітнім ступенем магістра:
- освітньо-наукова програма «Гідрологія»;

за освітнім рівнем доктора філософії:
- освітньо-наукова програма «Гідрологія».

Мета освітніх програм – підготовка креативних висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Науки про Землю» здатних інтегровано управляти водними ресурсами, створювати умови для їх збереження та відтворення, долати наявні водно-екологічні загрози.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру якості освіти при вступі на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти (станом на 2019 р.)*

Предмет

Бал**

Ваговий коефіцієнт
Українська мова та література 101 0,3
Математика 101 0,2
Фізика або географія 110 0,5

*  http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61
** Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Програма вступного випробування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 103 - "Науки про Землю" за ОНП "Гідрологія" на денну форму навчання (*.pdf)

Програма додаткового вступного випробування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 103 - "Науки про Землю" за ОНП "Гідрологія" на денну форму навчання (*.pdf)

Студенти, що навчаються на кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають можливість  отримувати новітні знання в галузі управління водними ресурсами, гідрології і гідроекології від провідних українських вчених, що працюють на кафедрі або запрошуються для читання лекцій.

Студенти мають можливість стажуватися у профільних установах, брати участь в українських та міжнародних конференціях, фахових тренінгах, воркшопах.

Студенти проходять навчальні практики в Канівському природному заповіднику (Черкаська область), на базі Богуславського стаціонару (Київська область), зимову гірську гідрологічну практику в Карпатах; виробничі практики у профільних установах з виїздом в експедиції, зокрема на науково-дослідному судні Українського гідрометеорологічного інституту.

За договорами співпраці між факультетом та профільними установами студенти кафедри мають можливість офіційного працевлаштування (за сумісництвом) під час навчання.

     
     

Викладачі та співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів, пов’язаних з менеджментом водних ресурсів, протипаводковим захистом, дослідженням антропогенного впливу на водні об’єкти, організацією моніторингу якості води транскордонних річок, оцінкою гідроенергетичного потенціалу річок в умовах змін клімату. Вони також беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема традиційних з проблем управління водними ресурсами і якістю води в басейні р. Дунай; проходять наукове стажування за кордоном, зокрема в Бухарестському університеті (Румунія), Мюнстерському університеті (ФРН); підтримують тісні творчі зв’язки з ученими Білоруського державного університету і Люблінського університету ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща).


 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ГІДРОЛОГІЇ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЇ

Завідувачі кафедри гідрології та гідроекології