Сніжко Сергій Іванович

Гідролог-метеоролог, завідувач кафедри метеорології та кліматології ,
доктор географічних наук, професор


Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), кафедра гідрології та гідрохімії (1980 р.); захистив кандидатську (1989 р., Гідрохімічний інститут, РФ) та докторську дисертацію (2002 р., КНУ).

Підвищення кваліфікації:
2006 р. - навчався в Навчальному центрі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) у Туреччині, де прослухав курси з методики викладання метеорології, зміни клімату,чисельних методів прогнозування погоди. Отримав кваліфікаційний сертифікат міжнародного зразка. 2006 р. - прослухав навчальний курс з гідрометеорологічних катастроф у навчальному центрі ВМО у Китаї.

Досвід роботи: 1978 р. -технік-гідролог у інституті «Союзгазпроект» - експедиційні дослідження на трасі газопроводу «Уренгой-Куйбишев-Петровськ»; з 1979р. по 1995 р. - інженер, мол. наук. співр., ст.наук.співр. н.-д. гідрохімічної лабораторії географічного ф-ту КНУ; з 1995 р. по 2002 р. - доцент кафедри гідрології та гідрохімії географічного ф-ту КНУ; з 2002 р. - зав. кафедри метеорології і кліматології.

Робота за кордоном:

08-09/2008 – Великобританія / Кембриджський університет /Центр атмосферних наук/ проведення наукових досліджень.
10/2006 - Німеччина / Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату / проведення наукових досліджень на кафедрі гідрології та кліматології.
07/1999 - Німеччина / Вестфальський університет (м. Мюнстер) / проведення наукових досліджень.
08/1999Німеччина / Федеральний інститут гідрології (м. Кобленц) / наукове стажування.
09/1999Німеччина, Вісбаден / Гесенське міністерство охорони навколишнього середовища / наукове стажування.
1994 - 1995 рр.- Німеччина/Вестфальський університет (м. Мюнстер) / Гаст-доцент на кафедрі прикладної геології Інституту геології та палеонтології.

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

2000 - 2002 рр. - Національний експерт проекту Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини «Інвентаризація точкових та дифузних джерел емісії азоту та фосфору транскордонного річкового басейну»;
1998 - 2002 рр. Експерт проекту «1997 TACISC BC Programme: Bugand Latorica / Uzh Transboundary Water Quality Monitoringand Assessment (ENVREG)», керівник міжнародної гідрохімічної експедиції.

Володіння іноземними мовами: німецька, російська - вільно, англійська, польська - добре.

Громадська діяльність:
Член національного комітету України з Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми ВМО, член науково-методичної комісії з гідрометеорології Міністерства освіти і науки України, член експертної ради з географічних наук ВАК України, член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член редколегій наукових журналів «Метеорологія і кліматологія», «Український гідрометеорологічний журнал», «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», «Вісник Київського університету» та ін.

Публікації: автор та співавтор 180 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 20 книг. Основні видання: наукові монографії «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста» (Київ, 2011, у співавторстві з Шевченко О.Г.), «Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем» (Київ, «Harmonised Inventory of Point and Diffuse Emissions of Nitrogen and Phosphorus for a Transboundary River Basin» (Berlin, у співавторстві з Schreiber H., Constantinescu L.T., Cvitanic I. et. al.), «Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області» (Житомир, 2002, у співавторстві з Орловим О.О., Закревським Д.В., та ін.), підручники «Метеорологія» (Київ, 2009, у співавторстві з Паламарчук Л.В. та Затулою В.І.), «Динамічна метеорологія» (Київ, 2009, у співавторстві з Прусовим В.А.), «Математичне моделювання атмосферних процесів» (Київ, 2006, у співавторстві з Прусовим В.А.), «Оцінка та прогнозування якості природних вод» (Київ, 2001), «Інженерна гідрохімія» (Київ, 2001).

Підготовка наукових кадрів:
Під науковим керівництвом проф. С.І.Сніжка підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій: Дворецькою І.В. «Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України», Скриник О.А. «Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умоваїх сучасного клімату», Шевченко О.Г. «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві», Боднарчук Т.В. «Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів’ях басейнів Дністра та Західного Бугу», Косовець-Скавронською О.О. «Хімічний склад атмосферних опадів та його роль у формуванні хімічного складу поверхневих вод території України».

Наукові та державні відзнаки:
2010 р. – Почесна грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка,
2009 р. - премія ім. Шевченка (КНУ) за кращу наукову роботу,
2008 р. - науковий грант Кембриджського університету,
2006 рр. - науковий грант Німецької служби академічних обмінів,
1999 р. - науковий грант Німецької служби академічних обмінів,
1994-1995 р. - науковий грант Німецької служби академічних обмінів,
2004 р. - звання «Почесний працівник Гідрометслужби України»,
1986 р. - знак «Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС».

Читає курси «Аналітична, фізична і колоїдна хімія: хімія атмосфери», «Прикладна математична статистика», «Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації».