Шевченко Ольга Григорівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри метеорології та кліматології


Народилася в м.Городище Черкаської області. В 2005 р. закінчила географічний факультет (кафедра метеорології та кліматології), в 2008 р. - аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Володіє англійською мовою.
Під час навчання в університеті була відзначена премією Національної Академії Наук України за кращу студентську наукову роботу. В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві».
За сумісництвом працювала в Українському гідрометеорологічному центрі (2003 - 2005 рр.), в Українсько-американському дослідницькому центрі «Пратт енд Уітні-Патон» на посаді інженера з екологічної безпеки та охорони праці (2007 р.).
З вересня 2008р. працює на кафедрі метеорології та кліматології на посаді асистента. Викладає навчальні дисципліни – «Екологічна кліматологія», «Урбометеорологія», «Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України», «Екологічна експертиза та аудит»
Пройшла навчання на міжнародних курсах Всесвітньої метеорологічної організації для викладачів метеорологічних дисциплін (Румунія, 2010 р.). З 2010 р. є членом Міжнародної асоціації з урбометеорології
Основний напрямок наукових досліджень – урбометеорологічні проблеми міст (забруднення атмосферного повітря, вплив окремих метеорологічних чинників на концентрації забруднюючих речовин в повітрі, сучасні трансформації окремих компонентів мікроклімату під впливом великого міста, проблема зміни клімату в урбанізованих регіонах).
Автор 24 наукових праць, в тому числі співавтор наукової монографії «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста».