Круківська Алла Володимирівна

Метеоролог, доцент кафедри метеорології та кліматології,
кандидат географічних наук

Народилася у 1974р. Закінчила кафедру метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1996 р.), аспірантуру Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (1999 р.).
Із 1999 р. до 2010 р. працювала в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділів агрометеорологічних досліджень і досліджень стану атмосфери. У 2011 р. працювала на посаді наукового співробітника відділу природничих наук НВП Видавництво«Наукова думка»НАН України.
У 2008р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур».
Самостійно та у співавторстві опублікувала 25 наукових праць.
Наукові інтереси зосереджені на вивченні регіональних особливостей сучасних змін клімату та їх екологічного і господарського значення; розвитку методичних основ загального і спеціалізованого агрокліматичного районування територій різного масштабу; розвитку методів прогнозу умов вегетації та формування урожайності сільськогосподарських культур.
Викладає дисципліни: «Метеорологія та кліматологія», «Агрометеорологічні прогнози», «Загальна циркуляція атмосфери», «Безпека життєдіяльності», «Методи аерокосмічних і гідрометеорологічних досліджень», «Мікрокліматологія з основами курортології».