Аріон Оксана Василівна

Географ-еколог, доцент,
кандидат географічних наук

Curriculum vitae Народилася 03.03.1971 в м.Києві.

Закінчила географічний ф-т Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1993). У Київському національному університеті працює з 1993 року: спочатку інженер, молодший науковий співробітник лабораторії «Ландшафтної екології», з 1998 асистент кафедри географії України, з 2002 - доцент. Кандидатська дисертація "Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Качанівка")" (1999).

Фахівець у галузі ґрунтознавства та географії ґрунтів, рекреаційної географії, географії туризму, організації транспортних подорожей. Нагороджена Дипломом президії НАН України про присудження премії НАН України для молодих вчених (1997). Автор 37 наукових та навчально-методичних праць.


Викладає курси: «Грунтознавство з основами географії грунтів» (напрям підготовки «географія», «гідрометеорологія», «геодезія, картографія та землевпорядкування»), «Біогеографія з основами грунтознавства» (напрям підготовки «туризм»), а також спецкурси «Географія туризму», «Основи організації наукових досліджень», «Організація транспортних послуг».

Керує навчальними практиками з ґрунтознавства та географії ґрунтів, а також біогеографії з основами ґрунтознавства студентів 1-го курсу в Канівському державному заповіднику.

Основні праці: Методичні вказівки до навчальної польової практики з ґрунтознавства та географії ґрунтів. К., 2002; Методичні вказівки до вивчення курсу «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів» (для студентів заочного відділення). К. , 2004; Навч.-метод. комплекс з дисципліни «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів». К., 2005; Організація транспортного обслуговування туристів: Навч. посіб. К., 2008; Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2009 (у співавт.); Фізична географія материків та океанів. К., 2009. Т. І: Азія (у співавт); Фізична географія материків та океанів. К., 2010. Т. 2: Європа (у співавт)