Купач Тетяна Геннадіївна

Кандидат географічних наук, доцент

Сurriculum vitaeНародилася: 17.09.73 р., м. Київ.

Закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Методика географо-топонімічних досліджень території України (на прикладі ойконімів)” (2008 р.). Фахівець у галузі географії рекреації та туризму, географічних інформаційних системі та технологій, ґрунтознавства та географії ґрунтів, організації наукових географічних досліджень. Автор більше 20 наукових праць.

Основні праці: Топонімія, як мовний образ території України / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вип. 21. – Вінниця, 2010. С. 9 -15; Топонімічна картина Вінниччини / Фізична географія та геоморфологія // Зб. Наук. праць. Випуск 55 –К.: ВГЛ Обрії, 2009. с. 227-235; Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва // Фізична географія та геоморфологія: [збірник наукових праць]. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 56. - С. 65-74.