Кочеткова Ірина Валентинівна
економіко-географ, кандидат географічних наук 
 доцент  кафедри географії України

Curriculum vitae


    Народилася
 в м. Києві.

     У 2009 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені      Тараса Шевченка. Тема кандидатської дисертації: «Рекреаційні ландшафти м. Києва:    методика  конструктивно-географічного аналізу»

     З 1 вересня 2013 р. – ассистент, з 1 липня 2020 р. – доцент  кафедри географії України.
 Фахівець у галузі рекреаційного природокористування, рекреаційної географії,  урболандшафтознавства, ґрунтознавства та географії ґрунтів. Автор 23 наукових праць.

    Основні праці: Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва//Географія  та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. –  374 с. – сс. 337-340; Кочеткова І.В., Дмитрук О.Ю. До питання про дефініцію поняття  рекреаційний ландшафт//Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 16. – 318 с. – сс. 274-277