Курило Святослав Михайлович

кандидат географічних наук, доцент кафедри гідрології та гідроекології

Curriculum vitae
 Народився 1.09.1976, м. Київ.

Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедру гідрології та гідрохімії в 1998 р.

З 1998 по 2002 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. У жовтні 2002 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Оцінка міграції стронцію-90 в природніх водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р. Борщі”. З 1998 року працював молодшим науковим співробітником в Інстититуті геологічних наук. У 2002 року обійняв посаду асистента кафедри гідрології та гідроекології, а з червня 2008 року посаду доцента.

Брав участь в експедиційних дослідженнях в 30 км Зоні відчуження та безумовного відселення ЧАЕС. Виконує дослідження трансформації хімічного складу поверхневих вод України.

Викладає курси “Основи океанології” (лекційні та практичні заняття) для студентів спеціальностей “метеорологія” і “картографія”; “Загальна гідрологія” (лекційні та практичні заняття) для студентів спеціальності “гідрогеологія” геологічного факультету; проводить лекційні та практичні заняття з фахових дисціплін: “Гідрологія та гідрохімія України” (розділ “Гідрохімія України”), “Інженерна гідрохімія”, “Гідрофізика”, “Оцінка та прогнозування якості природних вод”, “Основи наукових досліджень”.

Має понад 20 опублікованих наукових праць.

Основні наукові праці:

  • “Загальна гідрологія” (Підручник, К.: ВПЦ “Київський університет”. 2008 - 399 с.)
  • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Гідрохімія України” (К.: ВГЛ “Обрії”. 2008 - 31 с.)
  • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Гідрологія та гідрохімія Світового океану” (К.: ВПЦ “Київський університет”. 2006 - 28 с.)
  • Модернизация классификации О.А. Алекина для исследования трансформации химического состава поверхностных вод (Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.-2006.-т.11 С. 32-37.)
  • “Оцінка впливу заболочених ділянок на формування міграції стронцію-90 в межах малого водозбору” (Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.-2004.-т.3 С. 246-252.)


Інформацію про С.М. Курила можна знайти: Географічний факультет у персоналіях. Довідник. - К.: ВГЛ “Обрії”, 2008.