І курс магістратури


Географія (природнича географія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Глобальні екологічні проблеми    
 2. Антропогенно-ландшафтна структура України    
 3. Ландшафтне та біологічне різноманіття    
 4. Професійна та корпоративна етика    
 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності    
 6. Небезпечні природні процеси в довкіллі    
 7. Глобалізація та міжнародне екологічне співробітництво    

Географія (географія рекреації та туризму)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 В и р о б н и ч а   п р а к т и к а  

Географія (геоморфологія та палеогеографія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Ерозіознавство та руслові процеси    
 2. Геопланування та ландшафтна організація територій    
 3. Палеогеоморфологія    
 4. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності    
 5. Ландшафтно-геоморфологічна індикація    
 6. Геоморфологічне районування та прогноз    

Географія (економічна та соціальна географія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 В и р о б н и ч а   п р а к т и к а  

Географія (політична географія та геополітика)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 В и р о б н и ч а   п р а к т и к а  

Середня освіта (географія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
П е д а г о г і ч н а    п р а к т и к а  

Географія (географія еногастрономічної рекреації та туризму)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 С т а ж у в а н н я  

Науки про Землю (метеорологія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Прикладна метеорологія    
 2. Економічна метеорологія    
 3. Моделювання в агрометеорології    
 4. Професійна та корпоративна етика    
 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності    

Науки про Землю (гідрологія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Руслознавство    
 2. Гідрологія гірських регіонів    
 3. Оцінка екологічного стану водних об’єктів    
 4. Професійна та корпоративна етика    
 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності    
 6. Глобальні зміни клімату та їх вплив на гідросферу    

Науки про Землю (картографія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Веб-картографування    
 2. Морська картографія    
 3. Науковий семінар з ДЗЗ    
 4. Професійна та корпоративна етика    
 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності    
 6. Геоіконіка    
 7. Прикладна інженерна геодезія     

Геодезія та землеустрій  (землеустрій та кадастр)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Фотограмметрія та ДЗЗ в кадастрових системах    
 2. Управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості    
 3. Містобудівний кадастр    
 4. Професійна та корпоративна етика    
 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності    
 6. Судова практика по вирішенню земельних справ    
 7. Геодезичне забезпечення землевпорядкування     

Туризм  (туризмознавство)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 В и р о б н и ч а   п р а к т и к а