І курс
Природнича географія (міжнародне екологічне співробітництво)
 
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 Н а в ч а л ь н а   п р а к т и к а

Економічна географія (економічна географія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
  Н а в ч а л ь н а   п р а к т и к а

Середня освіта (географія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 Н а в ч а л ь н а   п р а к т и к а

Метеорологія (метеорологія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Іноземна мова    
 2. Вища математика    
 3. Метеорологія    
 4. Загальна хімія    
 5. Топографія з основами геодезії     
 6. Грунтознавство з основами географії грунтів    
 7. Вступ до університетських студій    

Гідрологія (гідрологія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Іноземна мова    
 2. Вища математика    
 3. Гідрологія озер    
 4. Топографія з основами геодезії     
 5. Вступ до університетських студій    
 6. Загальна хімія     
 7. Грунтознавство з основами географії грунтів    

Картографія (картографія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Іноземна мова    
 2. Основи природничої географії (М.1 – Географія грунтів з основами ґрунтознавства, М.2 – Основи біогеографії, М.3 – Основи ландшафтознавства)    
 3. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз    
 4. Топографія     
 5. Фізика    
 6. Комп’ютерна графіка та картографічний дизайн    

Геодезія та землеустрій (геодезія та землеустрій)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Іноземна мова    
 2. Основи природничої географії (М.1 – Географія грунтів з основами ґрунтознавства, М.2 – Основи біогеографії, М.3 – Основи ландшафтознавства)    
 3. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз    
 4. Топографія     
 5. Фізика    
 6. Комп’ютерна графіка та картографічний дизайн    

Туризм (міжнародний туризм)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Іноземна мова    
 2. Туристичне країнознавство    
 3. Географія населення    
 4. Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування    
 5. Туристичне краєзнавство з основами безпеки в туризмі    
 6. Рекреаційна географія з основами рекреалогії    
 7. Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства