ІІ курс


Природнича географія (міжнародне екологічне співробітництво)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Ландшафтознавство    
 2. Економічна та соціальна географія світу     
 3. Фізична географія материків та океанів    
 4. Українська та зарубіжна культура    
 5. ГІС в природничій географії    
 6. Геохімія ландшафту     
 7. Екологічний моніторинг    

Природнича географія (геоморфологія та палеогеографія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Ландшафтознавство    
 2. Економічна та соціальна географія світу     
 3. Фізична географія материків та океанів    
 4. Українська та зарубіжна культура    
 5. ГІС в природничій географії    
 6. Вступ до фаху     
 7. Екологічний моніторинг    

Економічна географія (географія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Вища математика    
 2. Урбаністична географія    
 3. Рекреаційна географія    
 4. Спеціалізовані рекреаційно-географічні методи та технології    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Історична географія    
 7. Маркетинг    

Економічна географія (розвиток продуктивних сил та регіональна економіка)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Вища математика    
 2. Урбаністична географія    
 3. Рекреаційна географія    
 4. Суспільно-географічна картографія    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Історична географія    
 7. Маркетинг    

Економічна географія (управління розвитком регіону)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Вища математика    
 2. Урбаністична географія    
 3. Рекреаційна географія    
 4. Географія природно ресурсного потенціалу    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Історична географія    
 7. Маркетинг    

Економічна географія (політична географія та геополітика )
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Вища математика    
 2. Урбаністична географія    
 3. Рекреаційна географія    
 4. Історико-географічні основи формування політичної карти світу    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Історична географія    
 7. Маркетинг    

Середня освіта (політична географія та геополітика)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Вища математика    
 2. Шкільна туристсько-краєзнавча музейна та екскурсійна діяльність    
 3. Організація роботи вчителя географії. Кабінет географії    
 4. Природні ландшафти України    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Медична географія з основами соціальної екології    
 7. Маркетинг    

Метеорологія (метеорологія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Термодинаміка атмосфери    
 2. Кліматологія    
 3. Програмування в метеорології    
 4. Основи біометеорології    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Статистичні методи обробки метеорологічних даних    
 7. Комп’ютерні технології та їх застосування в метеорології    
 8. Рекреаційна кліматологія    

Гідрологія (гідрологія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Гідрометрія    
 2. Океанологія    
 3. Гідрографія України    
 4. Основи гідрохімії    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Гідробіологія    

Картографія (картографія)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Географія України    
 2. Геодезія    
 3. Топографічне картографування    
 4. Цифрова фотограмметрія    
 5. Основи теорії БД    
 6. Українська та зарубіжна культура    
 7. Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в моніторингових системах)    

Геодезія та землеустрій  (геодезія та землеустрій )
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Географія України    
 2. Геодезія    
 3. Цифрова фотограмметрія    
 4. Основи теорії БД    
 5. Загальногеографічне картографування     
 6. Українська та зарубіжна культура    
 7. Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в моніторингових системах)    

Туризм (міжнародний туризм)
Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Організація екскурсійних послуг    
 2. Географія культури і релігії    
 3. Активний туризм    
 4. Сільський туризм    
 5. Українська та зарубіжна культура    
 6. Медична географія з основами курортної справи    
 7. Бухоблік