IV курс


Географія (природнича географія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Геопросторовий аналіз в ландшафтознавчих дослідженнях     
 9. Естетика та дизайн ландшафту     
10. Основи агроекології та урбоекології    


Географія (географія рекреації та туризму)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Атрактивність географічного середовища    
 9. Менеджмент та маркетинг в туризмі    
10. Транспортні системи в туризмі з основами організації подорожей    


Географія (географія грунтів та землекористування)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Грунтознавча зйомка та картографування грунтів    
 9. Грунтознавчо-географічні дослідження у землекористуванні    
10. Земельні ресурси світу    

Географія (геоморфологія та палеогеографія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Геоморфологічне картографування та зйомка четвертинних відкладів    
 9. Геоморфосистемний аналіз та цифрові моделі рельєфу    
10. Рельєф Землі    

Географія (розміщення продуктивних сил та регіональна економіка)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Державне регулювання економіки    
 9. Основи менеджменту та маркетингу    
10. Фінанси та основи бухобліку    

Географія (управління розвитком регіону)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Державне управління розвитком регіону    
 9. Основи менеджменту та маркетингу    
10. Фінанси та основи бухобліку    

Географія (політична географія та геополітика)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Політологія    
 3. Економічна і соціальна географія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Географічне моделювання    
 6. Основи викладання географії    
 7. Географічні основи раціонального природокористування    
 8. Політична географія    
 9. Основи менеджменту та маркетингу    
10. Фінанси та основи бухобліку    

Гідрометеорологія (метеорологія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Фізика атмосфери    
 2. Політологія    
 3. Синоптична метеорологія    
 4. Географія України    
 5. Агрометеорологія    
 6. Особливості регіональних синоптичних процесів    

Гідрометеорологія (гідрологія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Фізика атмосфери    
 2. Політологія    
 3. Математичні методи гідрологічних і гідрохімічних досліджень    
 4. Географія України    
 5. Основи гідротехніки та меліорації    
 6. Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу природних вод    

Картографія (картографія)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Теорія систем і системного аналізу    
 3. Вища геодезія    
 4. Основи охорони праці    
 5. Тематичні карти    
 6. ГІС і бази даних    
 7. Супутникова геодезія    
 8. Математична картографія    
 9. Основи землевпорядкування та кадастру    
10. Географія України    

Туризм (міжнародний туризм)

Назва дисципліни  Викладач Email викладача
 1. Українська мова    
 2. Менеджмент та маркетинг    
 3. Аналіз діяльності підприємств туризму    
 4. Політологія    
 5. Географія України    
 6. Фінанси та фінанси підприємства    
 7. Територіальне планування рекреації та туризму    
 8. Географія глобального співробітництва в туризмі    
 9. Географія світового господарства    
10. Правознавство