Розклад занять денної форми
навчання
І семестр 2018-19 н.р.
Перший курс (1-1.pdf1-2.pdf)
Другий курс (2-1.pdf, 2-2.pdf)
Третій курс (3-1.pdf, 3-2.pdf)
Четвертий курс (4-1.pdf, 4-2.pdf)
Магістри 1 курс (mag1-1.pdf, mag1-2.pdf), 
Географічне країнознавство та геоглобалістика 
Географія еногастрономічної рекреації та туризму
Магістри 2 курс (mag2-1.pdf, mag2-2.pdf)