СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

На географічному факультеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня:

Д 26.001.07 - доктора і кандидата географічних наук за спеціальностями:

 • 11.00.02 - економічна та соціальна географія;
 • 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
 • 11.00.12 - географічна картографія.

До Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 географічного факультету включено 22 докторів наук.

 • Голова спеціалізованої вченої ради - академік НАПН України, д.е.н., професор Олійник Ярослав Богданович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Любіцева Ольга Олександрівна.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Мезенцев Костянтин Володимирович.

Члени спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 географічного факультету

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності

Олійник Ярослав Богданович д.е.н., 11.00.02
Любіцева Ольга Олександрівна д.геогр.н., 11.00.02
Мезенцев Костянтин Володимирович д.геогр.н., 11.00.02
Барановський Микола Олександрович д.геогр.н., 11.00.02
Бондаренко Едуард Леонідович д.геогр.н., 11.00.12
Гордєєв Антон Юрійович д.геогр.н., 11.00.12
Гродзинський Михайло Дмитрович д.геогр.н., 11.00.11
Даценко Людмила Миколаївна д.геогр.н., 11.00.12
Денисик Григорій Іванович д.геогр.н., 11.00.11
Дмитрук Олександр Юрійович д.геогр.н., 11.00.11
Запотоцький Сергій Петрович д.геогр.н., 11.00.02
Калько Андрій Дмитрович д.геогр.н., 11.00.11
Ковальчук Іван Платонович д.геогр.н., 11.00.11
Ляшенко Дмитро Олексійович д.геогр.н., 11.00.12
Масляк Петро Олексійович д.геогр.н., 11.00.12
Самойленко Віктор Миколайович д.геогр.н., 11.00.11
Смирнов Ігор Георгійович д.геогр.н., 11.00.12
Степаненко Анатолій Васильович д.геогр.н., 11.00.02
Хвесик Юлія Михайлівна д.геогр.н., 11.00.02
Хільчевський Валентин Кирилович  д.геогр.н., 11.00.11
Шищенко Петро Григорович д.геогр.н., 11.00.11
Яценко Борис Павлович д.геогр.н., 11.00.12

К 26.001.22 -  кандидата географічних наук за спеціальностями:

 • 11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
 • 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія.
 • 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
 • 11.00.09 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

До Спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 географічного факультету включено 16 докторів наук та 8 кандидатів наук.

 • Голова спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Бортник Сергій Юрійович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Гребінь Василь Васильович.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - к.геогр.н., доцент Погорільчук Наталія Михайлівна.

Члени спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 географічного факультету

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності

Антоненко Володимир Степанович д.геогр.н., 11.00.09
Балабух Віра Олексіївна к.геогр.н., 11.00.09
Бортник Сергій Юрійович д.геогр.н., 11.00.04
Герасименко Наталія Петрівна д.геогр.н., 11.00.09
Гребінь Василь Васильович д.геогр.н., 11.00.09
Гродзинський Михайло Дмитрович д.геогр.н., 11.00.01
Дмитрук Олександр Юрійович д.геогр.н., 11.00.01
Комлєв Олександр Олександрович д.геогр.н., 11.00.07
Лук'янець Ольга Іванівна к.геогр.н., 11.00.07
Мельник Анатолій Васильович д.геогр.н., 11.00.01
Ободовський Олександр Григорович д.геогр.н., 11.00.07
Осадчий Володимир Іванович д.геогр.н., 11.00.07
Палієнко Валентина Петрівна д.геогр.н., 11.00.04
Погорільчук Наталія Михайлівна к.геогр.н., 11.00.04
Самойленко Віктор Миколайович д.геогр.н., 11.00.07
Свідзінська Дар'я Валеріївна к.геогр.н., 11.00.01
Сніжко Сергій Іванович д.геогр.н., 11.00.09
Стецюк Володимир Васильович д.геогр.н., 11.00.07
Філоненко Юрій Миколайович к.геогр.н., 11.00.04
Хільчевський Валентин Кирилович д.геогр.н., 11.00.07
Чехній Віктор Михайлович к.геогр.н., 11.00.01
Шевченко Ольга Григорівна  к.геогр.н., 11.00.07
Шищенко Петро Григорович  д.геогр.н., 11.00.01
Яцюк Михайло Васильович к.геогр.н., 11.00.07