Оголошення

1 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.45 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Галагана Олександра Опанасовича на тему «Геоінформаційне моделювання забруднення приавтомагістральних геосистем сполуками важких металів» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Гродзинський Михайло Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гуцуляк Василь Миколайович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії;
 • кандидат географічних наук Чехній Віктор Михайлович, Інститут географії НАН України, завідувач відділу ландшафтознавства.

Початок о 10 годині.

 1. Полянської Катерини Валентинівни на тему «Деснянські річководолинні ландшафти як середовище та об’єкти збереження природи» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Пащенко Володимир Михайлович, Українське географічне товариство, головний редактор «Київського географічного щорічника».

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тютюнник Юліан Геннадійович, Інститут еволюційної екології НАН України, головний науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства;
 • кандидат географічних наук, доцент Міхелі Сергій Володимирович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри географії.

Початок о 14 годині.

 

Оголошення

 2 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.45 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Маляренка Олександра Сергійовича на тему «Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов’ї» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Самойленко Віктор Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізичної географії та геоекології.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Мельник Анатолій Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фізичної географії;
 • кандидат географічних наук Олещенко Анастасія В’ячеславівна, Державне підприємство «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, провідний науковий співробітник сектору регіональних досліджень базового центру геоінформаційних технологій.

Початок о 10 годині.

 1. Кульбіди Лесі Сергіївни на тему «Просторово-часові зміни агроландшафтних комплексів Середнього Побужжя» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

 Науковий керівник: кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Петренко Олег Миколайович.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Пащенко Володимир Михайлович, Українське географічне товариство, головний редактор «Київського географічного щорічника»;
 • кандидат географічних наук Лаврик Олександр Дмитрович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри географії та методики її навчання.
Початок о 14 годині.Оголошення

23 травня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.45 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Томенюк Олени Михайлівни на тему «Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Стецюк Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри землезнавства та геоморфології;
 • кандидат географічних наук, доцент, Залеський Іван Іванович, Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри екології;

Початок о 14.00