Матеріали Зимової сесії міжнародної Карпатської Школи на тему «Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи», опубліковані на веб-сторінці географічного факультету  (посилання). Збірка містить погляди учасників школи на освітні, культурні та естетичні аспекти розвитку місцевих громад в контексті досягнення Цілей сталого розвитку в Україні. Тематика доповідей охоплює питання стійкості гірських ландшафтів, адаптації до кліматичних змін, розвитку вітроенергетики, інтегрованого управління водними та лісовими ресурсами. Анотації доповідей і презентації дають уявлення про шляхи подолання екологічних проблем регіону, кращі практики співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю та бізнесовими колами. У фокусі обговорення були теми освіти для сталого розвитку, впровадження оцінки впливу на довкілля та поводження з твердими побутовими відходами.Ініціатива проведення зимової сесії Карпатської школи для студентів та аспірантів, викладачів ВНЗ та місцевих громад Косівщини належить географічному факультету КНУ у співпраці з  неурядовою організацією «Центр громадських ініціатив». Впродовж чотирьох років напрацьовані моделі міжнародної співпраці з Регіональним Екологічним Центром Сентендре, Угорщина, викладачами університетів Балтійського регіону, Представництвом групи молодих фахівців Міжнародної асоціації твердих відходів (ISWA) в Україні, Національними природними парками та громадськими організаціями національного рівня. У 2019 році Карпатська школа приймала 77 учасників, які представляли 12 вищих навчальних закладів, 5 ліцеїв, шкіл і бібліотек та 16 організацій громадянського суспільства. Серед доповідачів - експерти Мінприроди України та Укренерго, представники семи бізнесових організацій та трьох установ місцевої влади.

Наступна сесія Зимової школи планується на початок лютого 2020 року і буде присвячена питанням стратегічного планування та розвитку міжнародного туризму. Проект програми знаходиться на стадії обговорення.  

11 липня 2019 р. відбулася зустріч викладачів, аспірантів та студентів кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету зі студентами - магістрами Делфтського технічного університету (Technische Universiteit Delft), Нідерланди, що навчаються за спеціальністю “Управління водними ресурсами та екологічна інженерія” (”Watermanagement end Environmental Engineering”). Група нідерландських студентів у складі 8 осіб перебуває в Україні з метою ознайомлення з досвідом українських колег в сфері управління водними ресурсами, їх кількістю та якістю в умовах кліматичних змін.

Голанських студентів тепло привітав декан факультету – проф. Ярослав Олійник, який побажав їм отримати лише позитивні враження під час перебування в Україні. В.о. завідувача кафедри гідрології та гідроекології проф. Василь Гребінь та проф. Валентин Хільчевський познайомили гостей з історією розвитку кафедри, основними навчальними та науковими здобутками її викладачів, історією розвитку гідрохімічних досліджень на кафедрі. Цікавим для нідерландських колег був виступ наукового керівника науково-дослідного сектору кафедри – проф. Олександра Ободовського, присвячений дослідженню гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах можливих кліматичних змін. Методичні аспекти дослідження таких змін в Україні виклав у своїй промові завідувач кафедри метеорології та кліматології, проф. Сергій Сніжко.

Від імені гостей виступив керівник групи - Bor van der Scheer, який розповів про свій університет та кафедру, умови навчання та працевлаштування студентів. Гості поділилися своїми позитивними враженнями від проведеної зустрічі та наукових здобутків українських колег.
Щиро вітаємо співробітників факультету із відзнаками Міністерства освіти і науки України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Наказ МОН 239-к
Наказ КНУ 514-32

З повагою, декан

14 червня 2019 р. у Хельсінкі (Фінляндія) у штаб-квартирі міжнародної міждисциплінарної програми PEEX підписано меморандум про співробітництво між PEEX та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 
PEEX , або «Пан-Євразійський експеримент» - це міждисциплінарна програма з питань зміни клімату, якості повітря, навколишнього середовища та формування наукової інфраструктури, яка заснована та підтримується Університетом Хельсінкі та Фінським метеорологічним інститутом.
Участь у програмі відкриває широкі можливості для освітнього та наукового співробітництва викладачам, науковцям, студентам та аспірантам нашого університету.

В рамках проекту ECOIMPACT Erasmus+ силами кафедри метеорології та кліматології і економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка опубліковано ПЕРШИЙ в Україні підручник «Економічна метеорологія». Він складається з 5 розділів, містить глосарій термінів, додатки, схеми та кольорові рисунки. Значна увага в підручнику приділена надзвичайно актуальним на сьогоднішній день та відносно новим напрямкам економічної метеорології – маркетингу та рекламі метеорологічних послуг, а також – економіці кліматичних змін.

13 червня 2019 р. О.Г.Шевченко, С.І.Сніжко та А.О.Вітренко презентували підручник «Економічна метеорологія» в Університеті Гельсінкі (Фінляндія) перед представниками семи українських та зарубіжних університетів консорціуму під час засідання координаційної групи проекту ERASMUS+ ECOIMPACT.

Підручник отримав схвальні відгуки колег з профільних гідрометеорологічних ВУЗів, був визнаний актуальним, інноваційним та дуже потрібним для підготовки висококваліфікованих фахівців-метеорологів в нинішніх умовах.

Книга буде корисною не лише студентам гідрометеорологічних спеціальностей, аспірантам та викладачам, але й фахівцям-метеорологам і менеджерам, які працюють в різних галузях економіки, що залежать від впливу погоди і клімату.


 

2 тисячі гостей та жителів Києва відвідали «Весняні тури 2019»!

У травні третій рік поспіль пройшов проект безкоштовних екскурсій столицею «Весняні тури». Екскурсії проводили студенти кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та представники Всеукраїнської Асоціації Гідів.

Студентами було розроблено три екскурсійних маршрути («Храми і церкви Подолу», «Київ - мати міст Руських», «Урядовими кварталами») та два квести («Бермудський трикутник Подолу», «Містичні таємниці Старокиївської гори»).

Більше 2 тисяч відвідали заходи проекту. Всього відбулося 79 екскурсій та 9 квестів.

Проект проходив в рамках діяльності Історико-Краєзнавчого Клубу «Витоки», за підтримки TourInfoKyiv, ГС «Національна організація роздрібної торгівлі» (НОРТ), кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнської асоціації гідів та Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

17 травня 2019 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 відбувся успішний захист дисертації колишнього аспіранта кафедри метеорології і кліматології, а нині співробітника Потсдамського інституту дослідження зміни клімату Дідовця Юлія Сергійовича на тему «Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM».

Дисертаційна робота виконана на кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник роботи – д.г.н., професор Сніжко С.І. Частково дослідження дисертанта фінансувало Німецьке товариство академічних обмінів (DAAD) в рамках так званого “sandwich-проекту DAAD. Співкерівником дисертації з німецької сторони був проф. Аксель Бронстерт з Потсдамського університету.

В рамках дисертаційних досліджень виконано моделювання водного стоку до кінця ХХІ століття річок України за допомогою числової еколого-гідрологічної моделі SWIM з урахуванням трьох рівнів сценаріїв викидів парникових газів (високого, середнього, низького); оцінено часову динаміку змін основних складових водного балансу річкових басейнів (опадів та температури повітря) протягом ХХІ століття з використанням широкого спектру глобальних та регіональних кліматичних моделей та найновіших кліматичних РТК (репрезентативних траєкторій концентрацій) сценаріїв, які ще не використовувалися в Україні; оцінено вплив зміни клімату на формування катастрофічних паводків на гірських річках Карпат до кінця століття з використанням розширеного методу даунскелінгу (XDS) та статистичного GEV-розподілу узагальнених екстремальних значень.

16 травня 2019 р. на кафедрі метеорології та кліматологіі було проведено українсько-німецький воркшоп на тему «Вплив зміни клімату на водні ресурси: досвід та перспективи спільних досліджень». У роботі семінару брали участь провідні фахівці , що займаються дослідженням цього питання, з Українського гідрометеорологічного інституту, Одеського державного екологічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Потсдамського інституту дослідження зміни клімату. Учасники семінару поділилися досвідом використання числових та водно-балансових моделей для оцінки впливу клімату на водні ресурси та обговорили перспективи подальшого співробітництва.

AGENDA of the joint German-Ukrainian Workshop on CLIMATE CHANGE IMPACTS ON WATER RESOURCES: EXPERIENCE AND PROSPECTS OF JOINT RESEARCH Taras Shevchenko National University of Kyiv (TSNUK), Faculty of Geography,  Kyiv, avenue Glushkova 2A, Room 312  16th of May 2019, 10:00 – 13:30

Morning session: 10:00 – 12:00

 1. Greetings from the Department of Geography
 2. Short introduction of the Department of Hydrology and Hydroecology and the Department of Meteorology and Climatology – Sergiy Snizhko, TSNUK 
 3. Short introduction of the Ukrainian Hydrometeorological Institute (UHI) – Nataliya Osadcha, UHI
 4. Presentation of Valentina Krysanova, PIK, Potsdam: “Climate impact assessment using the ecohydrological model SWIM: an overview”
 5. Presentation of Anastasia Lobanova, PIK, Potsdam: “Hydrological Impacts of climate change in Central Asia: a glance on selected river basins”
 6. Presentation of Valery Osipov, UHI: “Three-component hydrograph separation using chemical tracer”
 7. Presentation of Valeria Ovchruk, OSEU: "The method of accounting for the impact of climate change on the maximum runoff the case of plain rivers of Ukraine".
 8. Presentation of Alexandr Obodovskiy, TSNUK: “Assesment of hydropower potential of rivers in Ukraine”
 9. Presentation of Sergiy Snizhko, TSNUK: “Use of water balance methods for the long-term forecast of annual river flow in the regional studies” Coffee break: 12:00-12:30

Afternoon session: 12:30 – 13:30

Free discussion on possibilities of the German-Ukrainian cooperation in the field of climate and water research 

18 травня 2019 р. в рамках тижня Науки на географічному факультет студентами кафедри географії України за підтримки ЮНІСЕФ був проведений QR-квест, який направлений на популяризацію Цілей сталого розвитку 2016 - 2030 "Мисли глобально - дій локально".

Зі вступним словом виступив декан географічного факультету – Олійник Ярослав Богданович, який відзначив актуальність проведення заходу, його науково-освітню місію та розважальний характер. З вітальним словом також виступив заступник декана – Запотоцький Сергій Петрович, який розповів присутнім про сучасного географа, перспективи та можливості географічної освіти.

Унікальність квесту полягає в застосуванні інновацій у освітній сфері (qr-коди, смартфони), а також можливість учнів та студентів самостійно створювати продукт для квесту (у форматі інформаційних відео про одну з цілей сталого розвитку). Таким чином, продукт колективної творчості молоді є одним з елементів квесту.

В ході проекту учасники змогли:

 1. Ознайомитися з Цілями сталого розвитку;
 2. Покращити навички інформаційного пошуку;
 3. Реалізувати Цілі сталого розвитку No3, No4, No17;
 4. Проявити творчий підхід до роботи;
 5. Практично ознайомитися із застосуванням QR-кодів в освітній сфері

Участь в квесті взяли  учні  різних шкіл Києва, студенти, випускники та друзі географічного факультету. Особливістю квесту також було формування команди, у складі якої були учасники різних вікових груп, що в свою чергу дало можливість побачити вирішення проблеми під різним кутом.До уваги викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів географічного факультету!

27 травня 2019 р. о 10 годині в аудиторії №312 відбудеться панельна дискусія в рамках проекту "Better ways for better future", програми Професійних стажувань (Professional Fellowship Programe) Державного департаменту США. Мета проекту-зібрати основних зацікавлених осіб для обміну досвідом, встановлення нових контактів,  а також обговорення можливостей створення бізнес моделей сталого розвитку підприємництва  на базі акселераторів та інкубаторів.

Під час заходу експерти з США та України обговорять:

 •  державну та регіональну політику США в галузі охорони навколишнього природного середовища;
 •  як США бореться з порушниками екологічних стандартів;
 •  як мотивувати бізнес та населення бути більш екологічними;
 •  освітні програми США зі сталого розвитку;
 •  сталий розвиток та енергетику;
 •  приклади організації та ведення сталого бізнесу в США; 
 •  українську політику та перспективи в галузі охорони навколишнього природного середовища.

   Учасники дискусії:
Науково-педагогічний колектив, наукові співробітники, аспіранти, студенти географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Крістофер Ліпман, Директор з фінансового контролю, відділ екологічного контролю округу Кук, Чикаго, США.  Основна сфера діяльності: екологічний контроль, регіональна екологічна політика, відходи та утилізація, сталий розвиток.
Елізабет Джадсон, Директор з управління енергетичними програмами, Elevate Energy, Орегон, США.  Основна сфера діяльності: стале використання відновлюваних джерел енергії, енергетична політика та програми, енергоефективність та енергозбереження.
Андрій Наконечний, випускник програми Професійних стажувань Держдепу США, кандидат юридичних наук, Секретаріат Кабінету Міністрів України.  Основна сфера діяльності: державна політика у сфері екології, землекористування, енергоефективність.
Олеся Шаповалова, випускниця програми Професійних стажувань Держдепу США, Міністерство екології та природних ресурсів України.  Основна сфера діяльності: охорона навколішнього природного середовищі, захист озонового шару, зміна клімату, стала енергетика
Аліна Гудко, випускниця програми Професійних стажувань Держдепу США, Міжнародний комітет Червоного Хреста.  Основна сфера: регіональний сталий економічний розвиток, екологічні проекти

Студенти кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитимуть безкоштовні екскурсії та квести історичними місцями Києва

Третій рік поспіль у Києві стартує проект  «Весняні тури»: з 4 травня до 1 червня 2019 р., у вихідні дні, кращі студенти кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводитимуть безкоштовні екскурсії та квести історичними місцями Києва українською мовою.
 
Обирайте екскурсію та приєднуйтесь - обов`язкова реєстрація безпосередньо у «TourInfo» або в електронному вигляді.
Для відвідування екскурсії необхідно зареєструватися, тобто зарезервувати місце в групі на конкретну екскурсію.
 
Проект проходить в рамках діяльності Історико-Краєзнавчий Клуб "Витоки", за підтримки TourInfo Kyiv, ГС «НОРТ», Кафедри країнознавства та туризму КНУ імені Тараса Шевченка, ВсеукраїнськоЇ асоціації гідів, та реалізується за підтримки Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

репортаж про проект "Весняні тури" від телеканалу "ПравдаТут"https://www.youtube.com/watch?v=QMWxb2jRnzU&app=desktop&fbclid=IwAR1F2nl6r9Q18TpJ5Bj9hy51i3wIVIzttcff6R_ELewvASyc9Jo2zFZKxsY -Фахівці кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка системно  імплементують сучасний досвід підготовки спеціалістів у галузі еногастрономічного туризму у межах першої та єдиної в Україні українсько-італійської магістерської програми з подвійним дипломуванням «Географія еногастрономічної рекреації та туризму» та сприяють трансферу інноваційного європейського досвіду у розбудову регламентної та організаційної сфери гастрономічного туризму в Україні.

Кафедра географії України докладає зусиль для консолідація науки й практики для системного розвитку гастрономічного туризму, як інструменту розвитку  сільських територій на засадах сталого розвитку та державно-приватного партнерства. У співпраці з проектом Європейської Комісії «Підтримка системи географічних зазначень в Україні» (Проект ГЗ), Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національної туристичної організації України (НТОУ),  кафедра географії України виступила співорганізатором низки важливих науково-практичних заходів у різних регіонах України:  семінару «Дороги вина та смаків Закарпаття: стан, виклики, перспективи» (21-22 лютого 2019 року, м. Ужгород), І та ІІ семінарів «Дороги вина та смаку - інструмент розвитку сільських територій Одеської області як еногастрономічних туристичних дестинацій» (18 березня та 10 квітня 2019 року, м.Одеса). Фахівці кафедри сприяли висвітленню проблемних питань розвитку та просування еногастрономічного туристичного продукту сільських територій України шляхом створення системи Доріг вина та смаку та забезпечили трансфер міжнародного досвіду щодо їх організації.

Доробок кафедри високо оцінений представниками Європейської Комісії (ЄК) в Україні, а доцент кафедри географії України Мотузенко Олена Олександрівна запрошена до Проекту ГЗ у якості національного експерту з географічних зазначень та гарантованих традиційних особливостей продуктів харчування та експерта з питань еногастрономічного туризму. Мотузенко О.О.  ініціювала та очолила роботу над створенням  Концепції розвитку гастрономічного туризму в Україні до 2026 року у межах спільної ініціативи Проекту Європейської Комісії «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» та «Мережі Знань» Національної Туристичної Організації України, а також координує групу експертів Проекту ГЗ з роботи по створенню першої в Україні Дороги вина та смаку Придунайської Бессарабії згідно європейських регламентних норм.

23 квітня 2019 року в «Укрінформі» відбувся  круглий стіл «Туризм і Дороги» (https://www.youtube.com/watch?v=LJ4zO7nyAOc), у межах якого експерти ЄС, представники відповідних  міністерств, разом із представниками туристичного та супутнього бізнесу, органів регіональної влади, громадських організацій, спілок, журналісти, національні виробники, тощо, обговорюватимуть актуальні завдання та виклики на шляху інфраструктурного забезпечення  розвитку туризму в Україні та гастрономічного туризму, зокрема. Співробітники та магістри кафедри географії України взяли активну участь у підготовці та проведенні круглого столу, а доцент Мотузенко О.О. представила звіт експертної команди Проекту ГЗ щодо організації системи гастрономічних маршрутів, як інноваційного для України туристичного продукту, з високим потенціалом сприяння розвитку сільських територій, через підтримку виробників ГЗ та традиційних продуктів, збереження і зміцнення біорозмаїття і культурної спадщини місцевих спільнот; шляхом інтегрованого розвитку агровиробництва та туризму, що забезпечує диверсифікацію виробничої діяльності у сільській місцевості та залучення додаткових фінансових надходжень від туристів та інвесторів.

Завершився круглий стіл фуршетом із дегустацією унікальної продукції національних виробників – учасників пілотного проекту «Дороги вина та смаку Придунайської Бессарабії» та виробників інших регіонів. Учасники дегустували найкращі вина та продукти, які згодом стануть гастрономічними візитками України: м’ясні делікатеси, вина, бальзамічний оцет та олію з виноградних кісточок,  лавандовий та винний хліб, бессарабські кольорові сири, гуцульську бринзу, тощо.


   


 
 Проектна  схема системи Доріг вина та смаку Придунайської Бессарабії


    Щиро вітаю Дронову Олену Леонідівну з присвоєнням вченого звання доцента кафедри економічної та соціальної географії.

   Зичу подальших успіхів на професійній та викладацькій ниві.

Декан