15 листопада 2018 року на географічному факультеті відбулася XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці». Тематика доповідей торкалася багатьох актуальних питань в царині природничої та соціально-економічної географії, геоекології та раціонального природокористування, геоморфології та геології, різноманітних аспектів туристської діяльності, шкільної географічної освіти тощо. У конференції взяли участь 45 учасників з різних областей України. Серед доповідачів були студенти та аспіранти з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Одеського державного екологічного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Львівського національного університету імені Івана Франка, а також учні  МАН України секції «Географія та ландшафтознавство».