29 листопада 2018 р. на географічному факультеті за участю Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України Леоніда Васильовича Губерського відбулося розширене засідання Вченої ради факультету.

На порядок денний засідання було винесене важливе для факультету питання – обрання за конкурсом на вакантну посаду декана географічного факультету Олійника Ярослава Богдановича.

Засіданню Вченої ради передувало висунення кандидатури на посаду декана структурними підрозділами факультету. Колективи 8 кафедр факультету, а також співробітники адміністративно-господарської частини, студентський парламент та студентське профбюро одноголосно висунули кандидатуру нинішнього декана Олійника Ярослава Богдановича. 27 листопада 2018 р. відбулася конференція трудового колективу факультету, на якій одноголосно була прийнята ухвала щодо рекомендації Вченій раді географічного факультету кандидатури Олійника Ярослава Богдановича для обрання за конкурсом на посаду декана географічного факультету.

Відповідно до процедури перед Вченою радою факультету із доповіддю «Звіт декана про роботу факультету з грудня 2011 року по грудень 2018 року і завдання подальшого розвитку» виступив Олійник Ярослав Богданович. Після доповіді Ярослав Богданович відповів на запитання від членів Вченої ради, які стосувались найбільш важливих аспектів діяльності факультету.

Відбулося активне обговорення звіту декана факультету та розгляд кандидатури Олійника Я.Б. на посаду декана географічного факультету. В обговоренні взяли участь професор кафедри географії України, доктор географічних наук, професор П.Г. Шищенко, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доктор географічних наук, професор С.П. Запотоцький, які позитивно оцінили звіт декана та підтримали кандидатуру Олійника Я.Б. на посаду декана факультету.

За результатами таємного голосування Вчена рада географічного факультету одноголосно обрала на посаду декана географічного факультету академіка НАПН України, доктора економічних наук, професора Олійника Ярослава Богдановича.

Перед Вченою радою факультету виступив Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України Леонід Васильович Губерський. Він високо оцінив роботу всіх підрозділів, відзначив здобутки, окреслив проблеми та перспективи подальшого розвитку географічного факультету. Шановний Леонід Васильович також поінформував колектив факультету про стратегічні завдання та напрямки розвитку Університету.

Отже, від імені колективу географічного факультету щиро вітаємо Олійника Ярослава Богдановича із обранням його на посаду декана географічного факультету на наступний термін. Бажаємо йому міцного здоров'я, миру, благополуччя, невтомності та нових здобутків у повсякденній відповідальній діяльності, успішного здійснення всіх професійних і особистих задумів.