3 березня 2020 р. о 14 год. 30 хв. у 312 аудиторії на кафедрі економічної та соціальної географії проводиться фаховий семінар щодо проведення попередньої експертизи дисертації Долинської О.О. «Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії із спеціальності 103 Науки про Землю та надання висновку про наукову новизну і теоретичне та практичне значення результатів роботи.

Рецензенти: д.геогр.н., проф. С.П. Запотоцький, к.г.н., доц. А.Л. Мельничук.

Запрошуються науково-педагогічні, наукові працівники, докторанти і аспіранти.