Максимальні обсяги державного замовлення
на прийом у 2020 році  на географічний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  ОС БАКАЛАВР Денна
ф.н.
Заочна 
ф.н.
1. Середня освіта (Географія) 23 
2. Геодезія та землеустрій 29 
3. Управління та екологія водних ресурсів 10
4. Економічна географія  40 
5. Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі 10
6. Метеорологія 10
7. Природнича географія 27
8. Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування 10
9. Геоморфологія та природопізнавальний туризм  10 
10. Урбаністика та міське планування 10
11. Транскордонне екологічне співробітництво  10 
12. Туризм 30
13. Гастрономічний туризм  5
 

 Затверджені максимальні обсяги державного замовлення Київського національного університету на 2020 р. (детальніше див. тут *.pdf)