Розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти. Перед Вами важливе завдання -  обрати собі цікаву професію, яка б враховувала сучасні виклики і дозволила після отримання освіти конкурувати на ринку праці. Саме такою є географія, яка у рекомендаціях ЮНЕСКО по освіті у ХХІ столітті названа серед чотирьох пріоритетних загальнолюдських сфер знань, поряд з філософією, історією та іноземними мовами.

Фахівці з географії працюють в різних Міністерствах і відомствах, установах гідрометслужби, геологічних розвідувальних організаціях, у дослідницьких, проектних та бізнесових установах, що займаються геологічною зйомкою четвертинних відкладів, проблемами охорони, менеджменту та моніторингу природного середовища, міжнародного екологічного співробітництва, у структурах державного, регіонального та міського управління, аналітичних центрах, у сфері міського та просторового планування, управління регіональним та місцевим розвитком, аналітиками з питань сталого та безпечного розвитку міст, територіальних громад, ринку житла, міського землекористування, обласних, районних та міських державних адміністраціях, Державній фіскальній службі України, обласних, районних та міських центрах зайнятості, консалтингових компаніях, банках, страхових компаніях, PR-агенціях, туристичних компаніях, компаніях із планування територій (зокрема, Українському державному інституті проектування міст «ДІПРОМІСТО», ТОВ «Укргруппроект», ПАТ «Київпроект»), у комерційних та приватних підприємствах і організаціях, зокрема: Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, Держземагенстві, Державному космічному агентстві, Топографічній службі Збройних Сил України, ДНВП «Картографія» тощо.
Для здобуття цих перспективних професій географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас вступати на спеціальності та освітні програми:

 МОН України затвердило дані для вступу:

  1. Максимальні обсяги державного замовлення за ОС Бакалавр на прийом у 2020 році  на географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальність

Освітня програма

 

014 Середня освіта (Географія)

Географія

23

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

29

103 Науки про Землю

Управління та екологія водних ресурсів

10

Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі

10

Метеорологія

10

Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування

10

106 Географія

Економічна географія

40

Урбаністика та міське планування

10

Природнича географія

27

Геоморфологія та природопізнавальний туризм

10

Транскордонне екологічне співробітництво

10

242 Туризм

Туризм (денна)

Туризм (заочна)

30

5

Гастрономічний туризм

52. Розподіл державного замовлення за рівнем магістра

Структурний підрозділ

Код спеціальності

Код спеціалізації

Назва спеціальності/спеціалізації

ОНП/ОПП

Розподіл державного замовлення 2020

денна

заочна

Географічний факультет

014

07

Середня освіта (географія)

 Географія

6

-

 

103

 

Науки про Землю

ОНП

9

-

З них:

Картографія та географічні інформаційні системи

4

-

Метеорологія

2

-

Гідрологія

3

-

 

106

 

Географія

ОНП

34

-

З них:

Природнича географія

7

-

Геоморфологія та палеогеографія

5

-

Географія рекреації та туризму

6

-

Економічна та соціальна географія

5

0

Урбаністика та регіональний розвиток

6

-

Географічне країнознавство та геоглобалістика

5

-

193

 

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

21

0

242

 

Туризм

 Туризм

7

0