Звіт з роботи заходу «Geocareer 2020» географічного факультету та Сектору працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка.

 В період 18-20 листопада 2020 року географічний факультет та Сектору працевлаштування КНУ провели спільний захід «Geocareer 2020». Програма заходу включала низку цікавих доповідей та дискусій в межах різних напрямків та секцій роботи. Зокрема робота була проведена в межах шести секції.

Секція 1. «Урбаністика та регіональний розвиток»  включала панельну дискусію «Регіональний розвиток в умовах децентралізації» (Експерти: Юрій Войціцький, Андрій Деркач, Оксана Урбан-Федосова) та доповідь Дмитра Крепака «Регіональний економічний розвиток - нове «вікно можливостей» професійної кар'єри в контексті адміністративно-територіальної реформи».

Секція 2. «Картографія, ГІС, землеустрій та кадастр» була спрямована на розгляд питань «Формування національної інфраструктури просторових даних як пріоритетний напрям розвитку геодезичної галузі» (Юрій Карпінський, НДІГК), «Професія – картограф» (Ірина Дрогушевська, Віталій Остроух, ДНВП «Картографія»), «Професія – землевпорядник» (Маргарита Дубницька, «Компанія ГЕОНІКС»), «Сучасні технології в агросфері та кар'єрні можливості для географів» (Микола Червак, Василь Шиманський, Smart Farming)

На секції 3. «Політична географія та геоглобалістика» було розглянуто тему «Проєкти та кар’єра у міжнародних організаціях» (доповідач Олександ Осовець, Usaid-Agro)

Секція 4. «Фізична географія та геоморфологія» включала доповіді «Можливості кар’єрного росту в державних установах і екологічних проектах» (Олеся Шаповалова, Головний спеціаліст відділу Європейської інтеграції та екологічних фондів Мінприроди України), «Сучасні технології в агросфері та кар'єрні можливості для географів» (Микола Червак, Василь Шиманський, Smart Farming), «Конструктивна географія як інструмент розвитку об’єднаних територіальних громад» (В’ячеслав Сороковський, Експерт з питань децентралізації та публічних послуг «DESPRO»  Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні) «Роль вторинних ресурсів у розвитку Зеленої (циркулярної) економіки» (Семко Петро - Голова Президії ВЕО Укрвторма), «Географіи КНУ в міжнародних проектах країн Балтійського регіону» (Анастасія Шолохова – аспірант, випускник кафедри фізичної географії та геоекології Каунаський університет технологій (КУТ)), «Геофак на захисті довкілля» випускник кафедри геоморфології  Михайло Амосов. В обговоренні активну участь взяли Катерина Полянська (еколог МБО «Екологія-Право-Людина» Львів),  Анна Даниляк (еколог).

Робота секції 5. «Туризм та рекреаційна географія» Була присвячена тематиці «Туризм і пандемія» (доповідач Анастасія Душкевич, «Resort Life Maldives»).

В секції 6 «Soft skills» для обговорення була представлена доповідь «Життєвий цикл співробітника у великій компанії: швидкий і повноцінний розвиток» (Ніна Кармазіна, «Volia»)

В роботі секції 5. «Гідрологія та метеорологія» брав участь Олексій Кривобок, керівник лабораторії супутникових досліджень Українського гідрометеорологічного інституту СНС та НАН України. З темою «Супутникові дослідження в гідрометеорології»

Завершальною в роботі заходу була секція 6. «Перспективи географічної освіти». Доповідачами були Галина Карпюк, Анна Нікітчук (УЦОЯО) «Шкільна географічна освіта крізь призму ЗНО»,  Вадим Вавриш (Datarobot) «Хто матиме перевагу на ринку праці в еру штучного інтелекту і яка освіта може допомогти» та Іван Савчук (Відділення наук про Землю Київської малої академії наук учнівської молоді) «Впровадження вимог Нової української школи у навчальний процес у старших класах з географії: досвід відділення наук про Землю Київської Малої академії наук учнівської молоді» До роботи секції були залучені методисти обласних управлінь освіти та вчителі географії більшості регіонів України.

В межах тематики кожної з секцій були представлені для обговорення та надані рекомендації з удосконалення навчальних програм географічного факультету. В обговоренні програм взяли участь гаранти освітніх програм,  доповідачі та представники компаній роботодавців (Експерти з питань містобудування та децентралізації: Юрій Войціцький, Андрій Деркач, Оксана Урбан-Федосова, Дмитро Крепака; Юрій Карпінський, «НДІГК»; Ірина Дрогушевська, Віталій Остроух, ДНВП «Картографія»; Маргарита Дубницька, компанія «ГЕОНІКС»; Микола Червак, Василь Шиманський, «Smart Farming»; Олександ Осовець «Usaid-Agro»; Олеся Шаповалова «Головний спеціаліст відділу Європейської інтеграції та екологічних фондів Мінприроди України»; В’ячеслав Сороковський, Експерт з питань децентралізації та публічних послуг «DESPRO»; Семко Петро, Голова Президії ВЕО «Укрвторма»; Анастасія Шолохова (аспірант, випускник кафедри фізичної географії та геоекології Каунаський університет технологій (КУТ)); Катерина Полянська (еколог МБО «Екологія-Право-Людина» Львів); Анна Даниляк (еколог); Михайло Амосов, (випускник кафедри геоморфології) «Екодія»; Анастасія Душкевич, «Resort Life Maldives»; Ніна Кармазіна, «Volia»; Галина Карпюк, Анна Нікітчук (УЦОЯО); Вадим Вавриш (Datarobot); Іван Савчук (Відділення наук про Землю Київської малої академії наук учнівської молоді); викладачі та студенти факультету. Серед розглянутих програм були програми ОС Бакалавр: «Картографія, географічні інформаційні системи та дистанційне зондування землі», «Управління та екологія водних ресурсів», «Метеорологія», «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» спеціальності 103 Науки про Землю; програми «Природнича географія». «Транскордонне екологічне співробітництво», «Економічна географія», «Урбаністика та міське планування», «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» спеціальності 106 Географія; програма «Геодезія та землеустрій» спеціальності «193 Геодезія та землеустрій»; програми «Туризм» та «Гастрономічний туризм» за спеціальність 242 Туризм та програма «Географія» спеціальності  014.07 Середня освіта (Географія). Програми ОС Магістр спеціальності 103 Науки про Землю: «Картографія та географічні інформаційні системи», «Метеорологія», «Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами»; програми спеціальності 106 Географія: «Природнича географія», «Геоморфологія та палеогеографія», «Географія рекреації та туризму», «Економічна та соціальна географія», «Урбаністика та регіональний розвиток», «Політична географія та геополітика», «Географія еногастрономічної рекреації та туризму» (програма подвійного дипломування з університетом Камеріно. Італія) (мова навчання українська / англійська) / Geography of enogastronomic recreation and tourism»; програма спеціальності 193 Геодезія та землеустрій: «Землеустрій та кадастр»; програма за спеціальність 242 Туризм «Туризм» та програма «Географія» спеціальності  014.07 Середня освіта (Географія). Також розглянули програми PhD рівня: «Географія», «Гідрометеорологія» та «Туризм».